Tre nya präster i Luleå stift

Nyhet Publicerad

Söndagen den 21 januari vigdes tre nya präster till tjänst i Svenska kyrkan i Luleå stift. De tre kommer arbeta i Umeå pastorat, Vindelns församling respektive och Arjeplog Arvidsjaurs pastorat.

Ett stilla snöfall rörde sig över Luleå när Svenska kyrkan välkomnade tre nya präster. Den högtidliga gudstjänsten leddes av biskop Hans Stiglund, som vigde Joel HultdinKatarina Österholm och Maja Svedmark till tjänst i Luleå stift.

Skäms inte för evangeliet

Söndagens episteltext (Rom 1:16-17) handlade om att inte skämmas för evangeliet, vilket biskopen knöt an till i sitt vigningstal.
   – Kära vänner, ni som ska sändas ut i tjänst. Skäms inte för evangeliet, våga finna er där skörheten finns, där längtan ropar efter mening och samband. Där ska evangeliet bottna, och tänk att vi får vara med om det fantastiska.
   Han talade också om nåden:
   – Nu ska ni få gå ut i tjänst i era församlingar och vara nådens bärare. Glöm inte bort att ni får vara omslutna av Guds nåd varje dag. Vila i den och påminns om att ni är burna.

Till tjänst i Luleå stift

De tre nya prästerna kommer arbeta i församlingar i Västerbotten och Norrbotten. Joel Hultdin kommer från Lycksele och börjar arbeta i Umeå pastorat, Maja Svedmark kommer från Vännäs och börjar arbeta i Vindelns församling, och Katarina Österholm från Arjeplog börjar arbeta i Arjeplog Arvidsjaurs pastorat.

Vigningstjänsten

Diakoner och präster är de yrkesgrupper i Svenska kyrkan som vigs till tjänst. En nyvigd präst tjänstgör som pastorsadjunkt i en särskild introduktionsförsamling under sitt första år. Därefter är prästen behörig att söka tjänst i Svenska kyrkan.