Foto: Pixabay

Till minne av dem som förlorat livet på flykt till Europa

Nyhet Publicerad

De europeiska kyrkornas ekumeniska organisationer, CEC och CCME, uppmanar till att den 23 juni uppmärksamma människor som förlorat sina liv på Medelhavet under flykten till Europa.

I början av juni skickade de europeiska kyrkornas ekumeniska organisationer, Europeiska kyrkokonferensen (CEC) och Ekumeniska kommissionen för migranter i Europa (CCME), en uppmaning om att, med anledning av de fortsatta tragedierna på Medelhavet, uppmärksamma och minnas de människor som förlorat sina liv på vägen till Europa, söndag den 23 juni.

Sedan flera år tillbaka uppmärksammar många kyrkor den internationella flyktingdagen, den 20 juni, och det faktum att flyktvägen över Medelhavet till Europa inte är säker. 2018 förlorade 2 262 personer livet under sin flykt till Europa över Medelhavet. Under de 2019 års första fem månader ytterligare mer än 500 personer.

Läs mer på CEC:s hemsida