Foto: Emma Dahlbäck/Hortlax församling

Tecken som stöd – förstärkning som är bra för alla

Nyhet Publicerad

I Piteåtrakten använder församlingar tecken som stöd (TSS) i sin barnverksamhet. Tecknen förstärker det som sägs och hjälper barnen med språkutvecklingen. Och det är lika bra för vuxna.

I Hortlax församling använder församlingspedagogerna tecken som stöd, TSS, i sånger med yngre barn, öppet hus och miniorer.
   – Det har tagits emot väl eftersom många förskolor också jobbar med TSS. Det tydliggör budskapet och hjälper till i språkutvecklingen, det som är bra för barn med särskilda behov är bra för alla barn, säger Carina Berglund, församlingspedagog.

Att teckna ökar fokus i barnkören

Även Piteå församling använder TSS, framför allt med barn och ungdomar.
   – Vi fick upp ögonen för att det finns många som vi inte når, eller som inte kan ta till sig det vi förmedlar på grund av bland annat hörselskador, säger Charlotte Dahlbäck, församlingspedagog.
   Sara Lind, också församlingspedagog, leder barnkör och har sett stora fördelar med att använda TSS:
   – Barnen har enklare att lära sig sångerna och texterna, och fokuserar bättre. Det märks en stor skillnad i uppmärksamheten till de sånger då vi använder TSS, säger hon.

Kan förstärka budskap i gudstjänsten

Församlingspedagogerna Sara Lind och Charlotte Dahlbäck tecknar "tack". Foto: Sara Andersson/Piteå församling

I båda församlingarna hoppas man kunna använda TSS i större utsträckning framöver.
   – Gudstjänster kan vi alltid jobba mer med. Familjegudstjänsterna blir det naturligt att det används TSS, men tänk om det kunde användas i alla församlingens gudstjänster, säger Charlotte Dahlbäck som i höst kommer gå en teckenspråkskurs för att lära sig mer.
   Även i Hortlax vill man använda TSS för att förstärka gudstjänstens budskap.
   – Det är bra även för äldre som har hörselnedsättning. Det som förstärker budskapet är bra för alla, säger Carina Berglund.

 

Tips på app