Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Svenska kyrkans nya liturgipris till Luleåorganist

Nyhet Publicerad

Andreas Söderberg, organist i Nederluleå församling, är den förste mottagaren av Svenska kyrkans liturgipris. Han får det för sitt aktiva och kreativa engagemang i församlingens gudstjänstliv.

Andreas Söderberg, organist i Nederluleå församling, tog emot Svenska kyrkans nya liturgipris i samband med kyrkomötets öppnande den 1 oktober.
   – Det känns omtumlande, overkligt men också jätteroligt, säger Andreas Söderberg som inför hela kyrkomötet, internationella gäster och representanter från kungahuset blev den förste att tilldelas priset.
   – Andreas Söderberg är genom sitt aktiva och kreativa engagemang i församlingens gudstjänstliv ett gott föredöme för ett innovativt och utvecklande kyrkomusikaliskt arbete inom ramen för vår nya kyrkohandbok, säger Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift och med i beredningsgruppen för liturgipriset.

En uppmuntran om att man är på rätt väg

Andreas Söderberg har varit kyrkomusiker i drygt 20 år. Sin första tjänst hade han i Jukkasjärvi församling.
   – När man är mitt i sitt arbete tänker man inte på att det är så speciellt det man håller på med. Men med ett sådant här pris får man en uppmuntran om att man är på rätt väg.
   Om att det är just en kyrkomusiker som belönas säger Andreas Söderberg:
   – Mycket av liturgin och gudstjänsten i stort består ju av samspelet mellan text och musik och här tänker att kyrkomusikerns roll är jätteviktig. Att uppmuntra till dialog mellan musiker och präst tror jag är bra.

Teologi handlar om ett sätt att leva

En startpunkt för Andreas Söderberg, på vägen till att vilja utveckla kyrkomusiken, var när han insåg att teologi handlar om ett sätt att leva, inte i första hand ett läromässigt system. Professor Jesper Svartviks triptyk, där titlarna börjar med ”för-”, betydde mycket för honom.
   –  Mitt fasteoratorium Han älskade världen tillbaka är en direkt avknoppning av  Försoning och förvandling. Jag började prata teologi med församlingens präster inför förrättningar, det blev goda samtal, alla var intresserade att samtala. Sedan började jag experimentera med olika saker i gudstjänsten och här är det viktigt att betona den öppenhet som finns i Nederluleå församling för att pröva nya idéer.

Vad har du för tips till andra kyrkomusiker som skulle vilja jobba ännu mer med att skapa delaktighet genom musiken?

– Tänk efter: Varför älskar jag kyrkomusiken? Varför älskar jag gudstjänsten? Hur kan jag göra för att fler ska uppleva det jag upplever, säger Andreas Söderberg, som firade med en kaffe på tåget tillbaka till Luleå.

Nya liturgipriset ska främja och uppmuntra

Svenska kyrkans liturgipris är instiftat av kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, för att främja utvecklingen av gudstjänstlivet inom Svenska kyrkan. Det kan vara genom nyskapande arbete med dramaturgi, musik, text eller predikan.
   Priset ska också uppmuntra arbete med att på olika sätt skapa delaktighet i gudstjänsten, internationell gemenskap och mångfalden av fromhetstraditioner inom Svenska kyrkan.
   Svenska kyrkans liturgipris delas ut vartannat år. Det är öppet för alla att nominera pristagare. Prissumman är 50 000 kronor.

Läs mer om Svenska kyrkans liturgipris

Beredningsgruppens motivering

"I sitt arbete som organist i Nederluleå församling bidrar Andreas Söderberg till ett möte mellan det invanda i gudstjänsten och nyskapande uttrycksformer. Inom ramen för vår nya kyrkohandbok inspirerar han till delaktighet i församlingens gudstjänstliv bland annat genom att arrangera handbokens musikserier för flera olika instrument samt sammankoppla nutida kulturuttryck med söndagens tema och texter. Söderberg genomför sitt arbete på ett sätt som kommer hela stiftet till del, samtidigt som han verkar i det veckovisa firandet av gudstjänsten i sin församling. Söderbergs arbete är en god förebild för hur gudstjänstlivet kan fördjupas genom kreativt engagemang i den liturgiska musiken. Detta sker också i en kontext där flera fromhetstraditioner möts och får plats.

Beredningsgruppen vill därför dela ut detta pris, för att uppmuntra Andreas Söderberg till ett fortsatt engagemang både i församlingens gudstjänstliv och det liturgiska utvecklingsarbetet. Beredningsgruppen vill också uttrycka sin önskan att det görs möjligt för fler församlingar och kyrkomusiker att inspireras av hans arbete för att forma ett gudstjänstliv där många känner sig välkomna och delaktiga."