Foto: Lina Beutler Ikon

Stöd från civilsamhället till coronavirusets riskgrupper

Nyhet Publicerad Ändrad

Fem av Sveriges största civilsamhällsorganisationer har träffat en överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år och andra riskgrupper. Samtliga 56 församlingar i Luleå stift medverkar i denna överenskommelse. - Senaste gången vi hade ett samarbete av den här digniteten var 2015 när den stora flyktingvågen kom, säger Satu Brännström, stiftsdiakon och kontaktperson för Luleå stift.

Folkhälsomyndigheten har tidigare uppmanat personer över 70 år att stanna hemma för att undvika smitta av coronaviruset. I och med detta behöver många hjälp med matinköp och andra tjänster.        

Organisationerna som nu samverkar är:
Svenska kyrkan
Röda Korset
Riksidrottsförbundet
Rädda Barnen
Sveriges Stadsmissioner

I dag presenteras överenskommelsen mellan myndighet och civilsamhälle. Nästa steg är att kommuner och organisationer på lokal nivå gemensamt hittar sin samarbetsmodell och ser till att arbetet kan starta.

På lokal nivå utförs uppdragen av volontärer från någon av organisationerna eller församlingarna i överenskommelsen

 

 

Foto: Emma Berkman

- Det är en sån kraft, en sån positivitet när jag och mina stiftsdiakon-kollegor, Annalena Norberg och Lena Lindström pratar med kyrkoherdarna i Luleå stifts församlingar om samarbetet, säger Satu Brännström, stiftsdiakon och kontaktperson kring samarbetet för Luleå stift.
- Biskop Åsa Nyström och stiftsdirektor Eva-Maria Karlsson har gjort ett bra förarbete och förankring hos kyrkoherdar med att förbereda alla församlingar
– det har funnits en jättebra struktur.

Överenskommelsen går ut på att personer i behov av stöd för tjänster som att till exempel handla mat eller hämta medicin ska få hjälp med detta genom volontärer inom organisationerna. Personer i behov av stöd kan anmäla sig till sin kommun som kanaliserar dessa till organisationerna, som samordnar lokala volontärer att utföra dessa uppdrag.

Svenska Röda Korset koordinerar modellen nationellt, på lokal nivå utförs uppdragen av volontärer från någon av organisationerna eller församlingarna i överenskommelsen. Vilken organisation som utför uppgifterna i en specifik kommun bedöms utifrån kapacitet på plats.

–  I tider av ovisshet och oro för både samhälle och våra nära är det en självklarhet att Svenska kyrkan samverkar och bidrar med stöd och hjälp. Vi har en plikt att värna om varandra som medmänniskor och behöver omvandla oron och rädslan till kärlek och omtanke, säger Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare för Svenska kyrkan.

Volontärer som engageras ska vara lokalt förankrade i enlighet Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika resor inom landet.

I tider av ovisshet och oro för både samhälle och våra nära är det en självklarhet att Svenska kyrkan samverkar och bidrar med stöd och hjälp.

–  Som kyrka har vi ett särskilt ansvar att värna om samhällets mest sårbara. Och med anställda och volontärer över hela Sverige har vi mycket goda förutsättningar att hjälpa de människor som i nuläget har svårt att få mat och medicin, säger Helén Ottosson Lovén.

-  Det finns en kontaktperson i varje församling nu och hur det praktiskt ska fungera, ja det jobbet görs just nu på nationell nivå och sedan informeras det ut i stift och församlingar. Kontaktpersoner och samordnare för de ideella i de olika församlingar består av diakoner, församlingsassistenter, kanslipersonal eller församlingspedagoger, berättar Satu Brännström.

 - Det känns jättebra att vi som kyrka är med och bildar en stor tillsammanskraft i alla våra kommuner för att se till att ingen lämnas utan det grundläggande stöd som den behöver, säger Luleå stifts biskop Åsa Nyström.
- Senast vi samarbetade på bred front var hösten 2015 när flyktingar kom i stora skaror till vårt land. Vi lärde oss mycket under den hösten om hur vi bäst samarbetar med varandra. Nu använder vi den kunskapen i gemensam handling.

- Vi diakoner arbetar för att motverka att någon blir lämnad ensam och för att erbjuda utsatta hjälp i kristider. Det har aldrig varit mer aktuellt än nu när vi samarbetar med så stora organisationer för att kunna hjälpa så många som möjligt i riskgrupperna i Corona-tider.
- Senaste gången vi hade ett samarbete av den här digniteten var 2015 när den stora flyktingvågen kom. Nu kraftsamlar vi igen, säger Satu Brännström.
- Det är klart att vi ställer upp!

Denna verksamhet kommer att bedrivas under den tid Folkhälsomyndigheten uppmanar personer 70 år och äldre att begränsa sina nära kontakter och hålla sig i hemmet.


Alexandra Nyman
Pressekreterare
Luleå stift
070-377 29 52 alexandra.nyman@svenskakyrkan.se

Stefan Håkansson
Pressekreterare Nationellt Svenska kyrkan
0768-00 01 02 stefan.hakansson@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans pressjour
+46 18 16 94 75