Stiftskansliet har tagit andra steget i miljödiplomeringen

Nyhet Publicerad

Stiftskansliet med arbetsplatser i Luleå, Skellefteå och Umeå, är numera miljödiplomerat i steg 2 utifrån Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling.

Miljödiplomeringen är en arbetsmetod som är uppbyggd i sex olika steg. Varje steg leder vidare i en arbetsprocess.  

Det unika med Svenska kyrkans miljödiplomering är att den bygger på teologisk grund och rymmer ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv. Reflektion och samtal leder till en lärande organisation som kan utvecklas långsiktigt i sitt arbete för en hållbar utveckling.