Stiftsfullmäktige möttes i soliga Skellefteå

Nyhet Publicerad

Skellefteå visade sig från sin soligaste sida när Luleå stifts stiftsfullmäktige sammanträdde den 17–18 maj 2019. De fördjupade sig i samiska teman och tog bland annat beslut om årsredovisningen. Dessutom prisades årets medarbetare i Luleå stift.

Stiftsfullmäktige ägde rum under två dagar på Stiftsgården i Skellefteå. De 51 ledamöterna behandlade bland annat stiftets och prästlönetillgångarnas årsredovisning för 2018 men hade också tid för olika informationspunkter.

föredrag med samiskt tema

På fredag förmiddag fick ledamöterna lyssna till Daniel Lindmark, professor i kyrkohistoria vid Umeå universitet, som talade om projektet med den vitbok som skrivits om relationen mellan Svenska kyrkan och samerna. Boken, som finns i fyra versioner, kom ut i april 2016.
   Biskop Åsa Nyström uppmärksammade ledamöterna om Urfolkens dag den 9 augusti då samiska kvarlevor kommer att återbördas till Gammplatsen i Lycksele
  Senare samma dag berättade Åsa Wiik Sandlund, stiftspedagog, om stiftets arbete med samiskt kyrkoliv, bland annat genom det samiska konfirmandlägret, diakoni i samisk kontext och den behovsinventering som genomförts under 2018. Slutsatser från den visar exempelvis att församlingar vill ha ett samiskt kyrkoliv med lokalt förankrade resurser men med strategisk samordning från stiftet.

Biskopen delade erfarenheter

På lördagen berättade biskop Åsa Nyström bland annat om sina erfarenheter från kontraktskonveten hösten 2018, då hon mötte nästan samtliga diakoner och präster i stiftet.
   Hon berättade också om resan till Tanzania som hon gjorde tillsammans med de andra biskoparna, och om det nya biskopsbrevet.

Årets medarbetare i Luleå stift 2019

Under förmiddagen delades också utmärkelsen Årets medarbetare i Luleå stift 2019 ut till Tony Lindfors och Björn Lundberg från Hortlax församling samt till medarbetarna kring Babykaféet i Umeå.
   Priset, som kom till genom en motion till stiftsfullmäktige år 2011, består av ett diplom och 10 000 kronor till fortbildningsinsatser.
   Läs mer om pristagarna nedan.

Bra möte med viktiga diskussioner

På lördagen genomfördes också själva handläggningen av ärenden. Stiftsfullmäktige tackade för både stiftets och prästlönetillgångarnas årsredovisningar och beviljade stiftsstyrelsen ansvarsfrihet. Man beslutade också om mål och riktlinjer för kommande budgetplanering.
   – Det har varit ett bra möte med viktiga diskussioner, både i grupperna och i plenum, framför allt kring budget och framtiden. Jag är också väldigt glad att vi hade föredraget om vitboksprojektet och om samiskt kyrkoliv, att vi både fick se processen och hur den har följts upp av stiftet, säger Elisabeth Engberg, stiftsfullmäktiges ordförande.

Årets medarbetare har prisats

Den 18 maj delades utmärkelsen "Årets medarbetare i Luleå stift 2019" ut. I samband med stiftsfullmäktige i Skellefteå prisades två ideella pappor i Hortlax och Babykaféet i Tegs kyrka.

Stiftsfullmäktiges ledamöter 2022-2025.

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och består efter kyrkovalet i september 2021 av 51 ledamöter från tio nomineringsgrupper.