Stiftsfullmäktige har sammanträtt i Luleå

Nyhet Publicerad

Den 23–24 november 2018 sammanträdde stiftsfullmäktige på stiftskansliet i Luleå. Bland annat togs beslut om verksamhetsplan och budget för kommande år.

Den första dagen fick ledamöterna gå runt på tre stationer för att få mer information om de tre förstärkningsområden som stiftsstyrelsen identifierat: diakonal utveckling, samverkan och kompetensförsörjning.
   Ledamöterna fick också en genomgång av och möjlighet att ställa frågor om budgeten och verksamhetsplanen för Luleå stift och prästlönetillgångarna.

Biskopen berättade om sitt uppdrag

Den andra dagen inleddes med att biskop Åsa Nyström talade utifrån Jes 43:19: "Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken."
   – Texten hjälper mig, och jag hoppas den hjälper er, att kalibrera, se vad som är på väg att hända, säger Åsa Nyström.
   Hon fick också tillfälle att berätta för stiftsfullmäktige om sitt valspråk och sin vapensköld, samt vad biskopens uppdrag består av. Sedan fick ledamöterna möjlighet att kommentera och ställa frågor, till exempel om björkens egenskaper, kyrkans arbete i samhället och hur biskoparna arbetar med biskopsbreven.

Verksamhetsplan och budget antagna

Förutom beslut om kommande års verksamhet och budget för Luleå stift och prästlönetillgångarna beslutade stiftsfullmäktige också att införa en avgift när större mängder handlingar begärs ut, till exempel av journalister.
   Ärendet föredrogs av Maria Sandström, stiftsstyrelsen, som framhöll vikten av offentlighetsprincipen som en grundbult i den öppna folkkyrkan, men att det funnits anledning att se över frågan om avgifter med anledning av de senaste årens omfattande uttag av handlingar från stiftet.

Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord

Stiftsfullmäktiges ordförande Elisabeth Engberg avrundade sammanträdet med att tacka för trevliga dagar och goda diskussioner. Hon uppmanade också ledamöterna att höra av sig med input på både dagarna och handlingarna.
   Sedan avslutade hon sammanträdet och läste söndagens gammaltestamentliga läsning, Jes 65:17–19: "Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord. Det som varit skall man inte mer minnas, inte längre tänka på. Nej, gläd er och jubla för evigt över det som jag skapar. Jag skapar om Jerusalem till jubel och dess folk till glädje. Jag skall jubla över Jerusalem och glädjas över mitt folk. Där skall inte mer höras gråt och klagan."

Stiftsfullmäktiges ledamöter 2022-2025.

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och består efter kyrkovalet i september 2021 av 51 ledamöter från tio nomineringsgrupper.