Foto: Olle Thoors/Södra Lapplands pastorat

Södra Lapplands pastorat ställer gravplats till förfogande

Nyhet Publicerad

I Lycksele har Södra Lapplands pastorat avsatt en plats på Berglunda skogskyrkogård för kommande återbördanden av mänskliga kvarlevor.

Efter återbördandet av samiska kvarlevor i början av augusti har Södra Lapplands pastorat kommit med förslag till Sametinget om en samisk begravnings- och återbördandeplats på Berglunda skogskyrkogård strax utanför Lycksele.

Orörd plats med utsikt över Ume älv

Onsdagen den 18 september gjordes en rundvandring på skogskyrkogården med representanter från Sametinget, Svenska kyrkans samiska råd, Lycksele sameförening och pastoratet.
   Det fanns några olika alternativ till fristad att välja på och valet föll på en vackert belägen orörd plats med utsikt mot Ume älv. Ett stilla, lite avskilt läge med fint täcke av renlavar och en genomkorsande gammal vandringsstig.

Begravning av ej tidigare jordfästa kvarlevor

Sametinget har lämnat in ett repatrieringsärende till Södra Lapplands pastorat och en begravning av ej tidigare jordfästa mänskliga kvarlevor kommer att ske på denna nya samiska begravnings- och återbördandeplats vid lämpligt tillfälle.

 

Olle Thoors/Södra Lapplands pastorat

Södra Lapplands pastorat

Välkommen till oss!

Vördnadsfull stämning när samiska kvarlevor återbördades

Fredag den 9 augusti 2019, på Urfolkens dag, återbördades samiska kvarlevor till Gammplatsen i Lycksele efter nära 70 år på olika museer. Många ville närvara och visa sin respekt vid det största återbördandet i svensk historia.