"Vi behöver fördjupa samtalet om hur vi läser och använder bibeln"

Nyhet Publicerad

Luleå stifts biskop Åsa Nyström tar avstamp i Jesper Svartviks bok "Bibeltolkningens bakgator" och bjuder därför in honom och Mikael Winninge till ett samtal om hur vi läser, tolkar och använder bibelns texter, och vilken effekt det får.

Vill du utmanas som teolog och tolkare av samtiden? Då kan det vara en god idé att följa de nya biskopsseminarierna.

Luleå stifts biskop Åsa Nyström har valt en bok som handlar om hur vi ska förstå bibeln; Bibeltolkningens bakgator av Jesper Svartvik. Han är tillsammans med  Bibelsällskapets översättningsdirektor Mikael Winninge gäst hos Åsa Nyström.
   – Min tanke är att ägna tiden åt bibeltolkning och bibelanvändning, allt från det allra djupaste utforskande i akademisk kontext, via det vanliga studiet inför en predikan till hur Gud kan tala direkt genom bibelord och impulser. Jag vill bena lite i detta, medvetandegöra oss lite mer och se att de fyller olika funktioner. Vi behöver fördjupa samtalet om hur vi läser och använder bibeln. 

Nedan hittar du samlingssidan för alla biskopars seminarier:
https://www.svenskakyrkan.se/fastan/sta-fasta-i-hoppet

Här hittar du den teckentolkade versionen av biskop Åsa Nyströms seminarium Bibeltolkningens bakgator:
https://vimeo.com/516641063

Här hittar du den textade versionen av Bibeltolkningens bakgator:
https://vimeo.com/513343452