Foto: Jan Sandred

Särskild nationell klockringning på nyårsafton kl 18

Nyhet Publicerad

Inte sedan tsunamin 2004 har domkyrkoklockorna runt om i landet ringt på det sätt som de gör denna nyårsafton 2020.

Från Luleå i norr till Lund i söder kommer samtliga 13 domkyrkor att ringa på nyårsafton, i tio minuter med start kl. 18.00. Domkyrkornas klockor ringer för att hedra dem som dött under detta pandemiår och för att samla tankar och känslor kring det som förenar oss. 

 - Det är naturligt att vi vid årsskiftet minns dem som avlidit under året. I år har många människor dött utan att de och närstående har kunnat ta avsked av varandra. Nu vill vi genom klockringningen uttrycka sorgen från året som gått, men också vår samhörighet med varandra. Vi är en enda mänsklighet som är sammanflätade med varandra. Det har blivit extra tydligt under detta år, säger Luleå stifts biskop Åsa Nyström.

- 2020 är ett år vi kommer att minnas som ett år med osäkerhet, omställning, isolering, sjukdom och sorg men också med kreativa lösningar, ljus och hopp. Detta delar vi med resten av samhället och hela världen. Nu håller vi andan tillsammans med sjukvården och hoppas att tiden efter helgerna inte bidrar till fler sjukdomsfall och förluster. Vi ser fram emot ett vaccin som ska hjälpa oss till skydd mot pandemin. Vi tänder ljus och ber om tålmodighet och sunt förnuft, om livsglädje och ny kraft inför 2021, säger Charlott Rehnman, domprost.

- Det är ett exceptionellt år som går mot sitt slut. Alla världens länder har påverkats av coronapandemin. Tydligare än annars har vi sett att vi, trots allt som skiljer oss åt, är en enda mänsklighet som lever under samma himmel, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

På nyårsafton kommer Luleå domkyrka att vara öppen för ljuständning kl. 10.00 till 18.30. Domprost Charlott Rehnman närvarar i kyrkan.

Obs! Endast ett begränsat antal personer åt gången kan gå in i kyrkan och tända ljus. Vi påminner om att det är viktigt att hålla avstånd och att stanna hemma om man har symtom.

Vid midnatt kommer domkyrkans klockor som vanligt att ringa in det nya året.