Sammanträdeshandlingar Stiftsfullmäktige november 2020

Nyhet Publicerad Ändrad

Välkommen till Luleå stifts stiftsfullmäktiges första digitala sammanträde!

Klicka på länkarna så hittar du samtliga dokument du behöver titta igenom innan vi möts den 20 november.

Om det digitala mötet. I detta dokument finns viktig information om hur sammanträdet kommer att genomföras och även annan information som är värdefull att notera inför sammanträdet. 
Här finns två bilagor; en FAQ (vanliga frågor och svar) samt en lathund om hur du deltar i ett Teams-möte.

Sammanträdeshandlingar.

Plan för verksamhet och ekonomi 2021-2023.

Årsredovisning 

Reseräkning för förtroendevalda.