Foto: Ola Johansson

Processen inför offentlig ursäkt inledd

Nyhet Publicerad

Onsdagen den 7 oktober samlades samiska representanter och företrädare för Svenska kyrkan till det första av flera dialogmöten.

I början av oktober mötte ärkebiskop Antje Jackelén, biskop Åsa Nyström och stiftsdirektor Eva-Maria Karlsson representanter från sju samiska nationella organisationer och föreningar vid ett möte rörande Svenska kyrkans kommande officiella ursäkt till samerna.

Mötet hölls i Luleå stifts kansli i Luleå, med några av representanterna med via länk, som ett led i förberedelsen inför den offentliga ursäkt som Svenska kyrkan vill framföra till den samiska befolkningen i anslutning till kyrkomötets öppnande i Uppsala Domkyrka den 5 oktober 2021.

- Vi har fått vara värd för ett viktigt och framåtsyftande samtal mellan samiska organisationer och Svenska kyrkan, säger Åsa Nyström.

Vid mötet deltog även ärkebiskop Antje Jackelén som tyckte dagen var givande.

- Svenska kyrkan har delaktighet i de koloniala övergrepp mot det samiska folket som begåtts under lång tid. Det är viktigt att vi gör upp med det.

De samiska organisationer och föreningar som var representerade vid mötet i Luleå är Landsförbundet Svenska Samer, Renägarförbundet, Riksorganisationen Same Ätnam, Riksorganisationen Samerna, Sametinget, Sáminuorra och Svenska Samernas Riksförbund – SSR.

 

Mediarapportering från mötet hittar du nedan.

Oddasat/SVT
https://www.svtplay.se/video/27053913/oddasat/oddasat-7-okt-17-30-2?fbclid=IwAR1RigCTMyKviIAWAmrHg6-ncngSnFXxEckPYnygyN-AJXLghrAFsEAgwZw  

Sveriges radio/Ekot:
https://sverigesradio.se/artikel/7570161  

SVT Sapmi och Sameradion
https://sverigesradio.se/artikel/7569882  

https://sverigesradio.se/artikel/7569943  

Västerbottens-Kuriren och Folkbladet:
https://www.vk.se/2020-10-07/svenska-kyrkan-ska-ta-fram-ursakt-till-samerna  

SVT Norrbotten:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/kyrkans-ursakt-for-oforatter-mot-det-samiska-folket