Foto: Pressbild Polisen

Präster och diakoner utbildas av polisen

Nyhet Publicerad

I mars och oktober erbjuder Polisen en kurs till präster och diakoner. Målet är att deltagarna ska lära känna polisens organisation då kyrka och polis samverkar allt mer.

Kursen Kyrka-polis i samverkan handlar om kyrkans samarbete med de olika regionpolismyndigheter i Sverige. Kyrka-polis erbjuder präster och diakoner en grundutbildning som ger fördjupad kunskap om hur polisorganisationen fungerar och de polisanställdas arbetssituation.

Målet är att deltagarna ska känna till polisens organisation, regelverk, arbetsmetoder och arbetsvillkor, samt förutsättningarna för medverkan i polisens arbetsuppgifter efter avslutad utbildning. Kursen är uppdelad i två perioder med mellanliggande praktik nära hemorten.

I mars 2020 möts man på Polisens utbildningsplats Sörentorp, Solna, för att sedan ha praktik i 5 dagar på hemorten. I oktober samlas man åter igen på Polisens utbildningsplats Sörentorp.

Sedan 1990-talet samverkar kyrkan med polisen. Grunden för denna samverkan är ett avtal mellan Rikspolisstyrelsen, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Romersk-katolska kyrkan i Sverige.

På nationell nivå styrs samverkan av en styrgrupp som består av representanter från ovan nämnda organisationer. Styrgruppen anordnar grundutbildningen. 

Under styrgruppen finns en nationell arbetsgrupp där också Polismyndigheten och ST är representerade.