Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Luleå stift Besöksadress: Stationsgatan 40, 97232 Luleå Postadress: Box 942, 97128 LULEÅ Telefon:+46(920)264700 E-post till Luleå stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Plats för alla på samiska konfirmationslägret

Samtliga ungdomar som anmält sig till det samiska konfirmationslägret 2019 kan nu erbjudas plats på lägret.

När anmälningstiden för nästa års samiska konfirmationsläger gick ut visade det sig att det fanns betydligt fler anmälningar än tillgängliga platser. Det innebar att 21 ungdomar fick beskedet att de placerats på reservlista. Många blev ledsna och det hördes kritik från föräldrar. Svenska kyrkan har nu skjutit till medel för att kunna ta emot fler ungdomar.
   – Svenska kyrkan på nationell nivå har, som svar på kritiken, avsatt förstärkningsmedel som möjliggjort att Edelviks folkhögskola fått uppdraget att utarbeta ett koncept som rymmer alla 69 anmälda. Det är en lösning som styrgruppen för det samiska konfirmationslägret är glad över, och som gör att alla anmälda ges möjlighet att åka på lägret i sommar, säger Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor för Luleå stift.
   Även Nils-Johan Labba, lägerchef för det samiska konfirmationslägret 2018 och 2019, är glad över beslutet:
   – Vi är nöjda med det nya upplägget. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda alla plats samtidigt som vi gör det bästa möjliga konfirmationslägret. Vi får inte kompromissa med innehållet eller skapa en ohållbar situation för ledarna. Vi har förstås behövt göra vissa anpassningar, till exempel är inte alla ungdomarna tillsammans hela tiden, men min bedömning är att 2019 års läger kommer att hålla samma goda nivå som tidigare läger.

Samiska rådet: Glädjande att så många unga samer vill konfirmera sig

Samiska rådet i Svenska kyrkan finns på den nationella nivån och svarar under kyrkostyrelsen. Rådet har som uppdrag att vara rådgivande i frågor som rör samer i Svenska kyrkan.
   – För Samiska rådet är det mycket glädjande att så många unga samer vill konfirmera sig. Det är också glädjande att Svenska kyrkan ser unga samers stora intresse att konfirmera sig som en möjlighet att bygga en robust relation med samiska folket både i nutid och för framtiden, säger Ingrid Inga, ordförande i Samiska rådet.
   Det samiska konfirmationslägret är unikt eftersom lägret samlar unga samer från stora delar av Sverige. Lägret är en av få viktiga mötesplatser där de både lär känna sig själva men också andra samiska ungdomar samtidigt som de får med sig kunskaper om kristen tro och samisk andlighet.
   – Att konfirmationslägret därutöver är en viktig pusselbit i den pågående försoningsprocessen mellan samerna och Svenska kyrkan är bara positivt, säger Ingrid Inga.

Långsiktig översyn av lägret

Det stora intresset för konfirmationslägret innebär att Svenska kyrkan kommer se över upplägget av lägret långsiktigt.
   – Vårt mål för framtiden är att alla som vill ska kunna konfirmeras inom ramen för samiska konfirmationslägret. De ska få uppleva den goda gemenskap som tidigare lägerdeltagare fått uppleva och få stärkas både i sin kristna tro och sin samiska identitet, säger Nils-Johan Labba.

Föräldrar och ungdomar informerade

Under onsdagsförmiddagen den 5 december har föräldrar meddelats via e-post från Edelviks folkhögskola. Antagningsbrev har skickats ut till både föräldrar och ungdomar.