Foto: Roger Marklund/Luleå stift

Överenskommelse undertecknad med Lutherska kyrkan i Liberia

Nyhet Publicerad

I början av mars signerade biskop Hans Stiglund och biskop Jensen Seyenkulo en överenskommelse mellan Luleå stift och den lutherska kyrkan i Liberia.

Överenskommelsen undertecknades i samband med att biskop Hans Stiglund och Roger Marklund, internationell sekreterare, deltog i den Lutherska kyrkan i Liberias (LCL) partnermöte.

Roger Marklund, internationell sekreterare, och biskop Hans Stiglund utanför LCL:s kansli i Monrovia.

Fortsättning på tidigare överenskommelse

Överenskommelsen är en fortsättning på den som tecknades år 2008. Signeringen ägde rum under en livlig gudstjänst i St. Peter-katedralen i huvudstaden Monrovia. Under gudstjänsten fick biskop Hans Stiglund både predika och döpa ett barn.

 

Biskoparna utbyter de signerade överenskommelserna. Foto: Roger Marklund/Luleå stift

Möjligt besök i juni

Under resan hade Luleå stift också möte med representanter från Lutherska kyrkan i Guinea, som hoppas att inom kort kunna bli en självständig luthersk kyrka. I dag relaterar de till LCL och har ett nära samarbete med LCL-församlingar i Lofa county.
   Man hade också ett möte på svenska ambassaden med ambassadör Ingrid Wetterqvist. Samtalen handlade om stiftets samarbetet med LCL och den generella utvecklingen i Liberia.
   Resans tredje möte var med LCL:s biskop Jensen Seyenkulo, som förhoppningsvis kan närvara när Åsa Nyström vigs till biskop i juni. Jensen Seyenkulo nämnde särskilt de praktikanter från Luleå stift som varit i Liberia, vilket han ser som ett prioriterat område i överenskommelsen.

Besök i äldsta och yngsta församlingarna

Under resan hanns också ett par församlingsbesök med. Millsburg är den äldsta församlingen i LCL, och den första lutherska församlingen I Afrika, bildad år 1860. Den nuvarande kyrkan är byggd på grunden till den gamla, och många missionärer från bland annat USA och Tyskland finns begravda på platsen.
   Det andra besöket ägde rum hos All Saints församling som tvärtemot Millsburg ser ett ökande medlemsantal då allt fler människor bosätter sig längs vägen till flygplatsen. Med anledning av detta håller församlingen på att bygga en större kyrka som man vill utveckla med skola, hälsocentral och apotek.

 

Roger Marlund, internationell sekreterare

Biskop Hans Stiglund utanför kyrkan i Millsburg. Foto: Roger Marklund/Luleå stift