Omvänd till verklighet

Nyhet Publicerad

Det största mötet Luleå stift samlar till är den internationella konferensen som hålls vartannat år. Nyss samlades 150 internationella ombud i stiftsstaden Luleå.

 

Programmet bjöd på seminarier, gudstjänster, samtal och gemenskap, där de globala frågorna fick möta de lokala. Tema för mötet har varit ”Omvänd till verklighet”, en strof ur en av våra älskade psalmer, psalm 90 i Psalmboken. Omvändelse är något som sker på flera plan. Det handlar om relationen till Gud, men också om relationen till andra människor och till hela Guds skapelse.

Biskop Åsa Nyström inledde konferensen och talade om det internationella arbetet som en identitetsfråga. Hon lyfte också Kyrkornas världsråds dokument ” Tillsammans för livet”, mission och evangelisation i en värld av förändring.

Vänförsamlingsbesök

Det har pratats mycket om vänförsamlingar under konferensen. Församlingar i olika kyrkor och länder har mycket att lära av varandra. Varför har man en vänförsamlingar? Vad bygger samverkan på och hur motiverar vi teologiskt vårt vänförsamlingsarbete? Hur gör vi konkret för att bygga en vänförsamlingsrelation?

Skellefteå S:t Olovs församling har en vänförsamling i Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania och därifrån kom konferensens särskilt inbjudna gäster. De delade erfarenheter av att ha och vara en vänförsamling. Gästerna fortsatte sedan vistelsen i Sverige med besök i vänförsamlingen i Skellefteå.

Gudstjänstgemenskap

Konferensen fick också en påminnelse om vår kyrkas lutherska arv, när mer än etthundra barn och ungdomar framförde musikalen ”Luthers ungar”, som skrevs till Reformationsåret 2017. En fullsatt domkyrka fick njuta av den medryckande musiken och de medverkandes sång- och spelglädje.

Söndagens högmässa i Luleå domkyrka, med predikan av Giddeon Kayungi från Tanzania, avslutade konferensen. Deltagarna återvände sedan till sina hemförsamlingar för att där arbeta vidare, tillsammans för livet, på spaning efter det liv som redan spirar.