Foto: Ikon

Officiell ursäkt ska framföras till det samiska folket

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkostyrelsen beslutade den 8 juni att Svenska kyrkan ska framföra en officiell ursäkt till det samiska folket, för historiska övergrepp. Som ett led i försoningsprocessen pågår också ett arbete med övergripande åtaganden, som utgångspunkt för Svenska kyrkans arbete med försoningsprocessen de kommande 10 åren.

- Både stiftsstyrelsen i Luleå stift och jag vill jobba med ett stort förankringsarbete av de åtaganden som följer på den officiella ursäkten som ges till det samiska folket, säger biskop Åsa Nyström.
- Ursäkten kommer att framföras 24 november i Uppsala domkyrka, dels vid den planerade konferensen Ságastallamat 2 i Luleå den 21-23 oktober 2022.
- Då Sápmi och Luleå stift är nära sammanbundna med varandra ser jag fram emot många fortsatta samtal, bland annat om hur samiskt kyrkoliv kan utvecklas.

Läs mer i Svenska kyrkans nationella pressmeddelande som du hittar HÄR.

I oktober 2020 mötte representanter från flera samiska organisationer ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Åsa Nyström i Luleå (bild ovan) som ett led i försoningsprocessen.