Foto: Serhiy Kobyakov /Mostphotos/Ikon

Nytt biskopsbrev om lärande och undervisning

Nyhet Publicerad

I dag publicerar Svenska kyrkans biskopar ett nytt biskopsbrev som fått titeln "och lär dem...". Det handlar om kyrkans undervisning utifrån den stora satsning som kyrkan gör på just lärande och undervisning.

Undervisning hör till Svenska kyrkans grundläggande uppgift. Kunskapsnivån om kristen tro har sjunkit samtidigt som de existentiella och andliga behoven är stora i alla åldrar. Därför uppmanade kyrkomötet 2019 hela kyrkan till en långsiktig och systematisk satsning på undervisning och lärande. Biskopsbrevet hör ihop med denna satsning.

Knyta samman livsfrågor med bibelns berättelser

Titeln är "och lär dem...", ett citat ur dop- och missionsbefallningen där Jesus ger sina lärjungar uppdraget att både döpa och undervisa.

– Kyrkans undervisning och lärande handlar om att knyta samman våra djupt mänskliga livsfrågor med bibelns berättelser och erfarenheter av kristen tro och kristet liv, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Satsning på tre projekt i Luleå stift

Som den del av satsningen uppdateras Svenska kyrkans hemsida med mer innehåll om kristen tro, en digital kunskapsbank byggs upp och stiften har fått ekonomiska medel för extra satsningar.

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Matt 28:19–20

Luleå stift stöttar tre projekt: ett om vuxna i församlingen, ett som bygger upp en digital föreläsningsbank med korta föreläsningar (Teo talks) och en bönbok för barn på samiska och meänkieli.

Konkreta förslag i grundläggande undervisning

Det nya biskopsbrevet ger teologiska, historiska och pastorala perspektiv på lärande och undervisning. Det innehåller även konkreta förslag på bibeltexter, psalmer och böner som kan ingå i den grundläggande undervisningen om kristen tro.

Läs biskopsbrevet på svenskakyrkan.se