Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Nytt biskopsbrev om klimatet

Nyhet Publicerad

Fredag den 27 september lanserade Svenska kyrkans biskopar ett nytt biskopsbrev om klimatet. Det innehåller både fakta, teologisk reflektion och uppmaningar till så väl beslutsfattare och enskilda människor.

Biskopsbrevet talar om klimatkrisen på ett sätt som knappast gjorts tidigare. Det inleds med en sammanfattning av kunskapsläget som följs av en existentiell och teologisk reflektion om vår roll som människor, hot, ångest och hopp.

Uppmaningar till alla läsare

Biskopsbrevet mynnar sedan ut i vägar framåt och uppmaningar till beslutsfattare i Sverige och internationellt, till näringslivet och organisationer såväl som till enskilda människor – och självklart till Svenska kyrkan och kyrkor i hela världen.
   – I vår närmiljö smälter glaciärerna och vi nås av berättelser om hur förutsättningarna försämras för rennäringen. Vi hör våra systerkyrkor runtom i världen vittna om hur klimatet tydligt påverkar deras liv – hur kan vi hjälpa till att undvika att de som bidragit minst till krisen drabbas hårdast? Vi behöver ta ansvar för vad vi lämnar efter oss till våra barn och kommande generationer, säger biskop Åsa Nyström.

Tiden är knapp

Biskopsbrevet poängterar att utifrån en kristen livssyn finns vägar framåt även genom kris – men att tiden är knapp. Och just därför behövs en helhetssyn och engagemang utifrån den bästa tillgängliga kunskapen som finns, inte minst på det andliga området.

 

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klicka på bilden nedan för att läsa biskopsbrevet online, beställa ett exemplar eller läsa den bön som som skrivits för klimatet.

Jordklotet.

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Be för klimatet

På Svenska kyrkans bönewebb kan du tända ett digitalt ljus eller skriva en bön för klimatet.

Biskopens tal på Earth strike

Fredag den 27 september 2019 talade biskop Åsa Nyström på Earth Strike i Luleå. Här kan du läsa hennes tal.

Stiftskansliet har tagit andra steget i miljödiplomeringen

Stiftskansliet med arbetsplatser i Luleå, Skellefteå och Umeå, är numera miljödiplomerat i steg 2 utifrån Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling.

Miljö och hållbar utveckling

Luleå stift vill med sitt arbete kring hållbar utveckling skapa en långsiktig hållbarhet. I det arbetet ingår miljö- och klimatfrågorna.

En samlingsbild av olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands.

Exempel från församlingar i Luleå stift

Runtom församlingarna i Norrbotten och Västerbotten pågår arbetet med frågor som rör miljö, klimat och hållbar utveckling. Här finns några exempel på det arbetet:

För en hållbar utveckling

Luleå domkyrkoförsamling vill bidra till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla människor. Därför har församlingen arbetat för att bli miljödiplomerad. Nu är fas 1 i diplomeringen avklarad!

Biträdande kyrkoherde Anna Grenholm tar emot miljödiplomet av domprost Charlotte Rehnman.

En kyrka för framtiden

På inledningsdagen av Bodens Skördefest och Miljödagar, 23-25 augusti 2019, tilldelades Bodens pastorat Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling. Diplomet överlämnades av Luleå stifts domprost Charlotte Rehnman till biträdande kyrkoherde Anna Grenholm vid en kort ceremoni på marknadsområdets utescen.

Miljö och miljödiplomering

Vi har alla ett ansvar att vårda Guds skapelse. Det betyder att vi tillsammans måste ge vår värld möjlighet till en framtid med en mångfald av liv, växter och djur.