Foto: Hanna Wallenberg

Nya pedagoger och musiker välkomnades i sändningmässa

Nyhet Publicerad

Under en stämningsfull sändningmässa i Luleå domkyrka, torsdag den 13 juni, välkomnades de nya församlingspedagoger och kyrkomusiker som examinerats i Luleå stift.

Sommarsolen höll sig till en början envist gömd bakom moln, men i lagom tid till sändningsmässan i Luleå domkyrka lät den sig lockas fram och när de nyexaminerade församlingspedagogerna och kyrkomusikerna välkomnades i mässan gick det inte att ta miste på värmen, i dubbel bemärkelse.

- Våga möta det okända och se det goda i andra människor, uppmanade biskopsadjunkt Maria Klasson Sundin under sändningsmässan.

Biskop Åsa Nyström sände en särskild hälsning till de nyexaminerade församlingspedagogerna och kyrkomusikerna:

Våga pröva nya vägar och lita på att Gud går före er. Ha tillit till att människorna omkring er har en plats i församlingens gemenskap och att de har mycket att tillföra. Gud verkar i er och i människor ni möter. Lita på det och gå med tillförsikt in i era nya uppgifter.

I Luleå stift har fem församlingspedagoger och tre kyrkomusiker examinerats. Vid sändningsmässan närvarade (på bild, från vänster): Daniel Svedberg, musiker, Anna Hoffer Alatalo, pedagog, Ann-Chatrin Karlemo, pedagog, Julia Magnusson, musiker och Emma Stenmark, pedagog. 

Marie Axelsson, pedagog, Sara Öberg, pedagog och Daniel Lundström, musiker, kunde tyvärr inte närvara under mässan men fanns med i tanke och bön.

Vi hälsar dem alla varmt välkomna.