Nya präster vigdes och togs emot till tjänst

Nyhet Publicerad

Under en högtidlig prästvigningsmässa i Luleå domkyrka, söndagen den 17 juni, vigde biskop Åsa Nyström nya präster till tjänst i Svenska kyrkan och EFS. Dessutom togs tre präster emot för tjänst i Svenska kyrkan efter att tidigare vigts till tjänst i EFS.

Solen sken över Luleå när Svenska kyrkan välkomnade nya medarbetare i Luleå domkyrka.
- Jag vill skicka vidare ett av de ord som jag själv fick när jag blev vald till biskop. ”Guds kallelse är alltid för stor, och det är som det ska”. Med det blir det tydligt att det inte går att klara själv, sa biskop Åsa Nyström i sitt vigningstal och fortsatte:
- Det är alltid tillsammans med andra människor och med Gud som ni utför uppdraget. Ni kommer att upptäcka att ni tankar kraft där ni minst anar det och vilan blir inte heller alltid där man tänkt sig.

Nyvigda präster
Kim Falkensköld Rehnman vigdes för tjänst i Svenska kyrkan för Vännäs-Bjurholms pastorat. Jonas Hedblad vigdes för tjänst i EFS (Evangeliska fosterlandsstiftelsen) Robertsforskretsen.

Togs emot för tjänst i Svenska kyrkan (tidigare EFS-präster)
Mattias Olofsson togs emot för tjänst i Älvsby församling. Helena Marksén togs emot för tjänst i Burträsk-Lövångers pastorat. Simon Jonsson togs emot för tjänst i Piteå församling.

Präster och diakoner vigs till tjänst

  • Präster och diakoner är de yrkesgrupper i Svenska kyrkan som vigs till tjänst. Läs mer om detta här svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet
  • En nyvigd präst tjänstgör som pastorsadjunkt i en så kallad missivförsamling, en särskild introduktionsförsamling, under sitt första år. Därefter är prästen behörig att söka tjänst i Svenska kyrkan. Diakoner är behöriga att tillträda diakontjänster direkt efter vigningen.
  • EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Läs mer på efs.nu