Nya podden utforskar livsfrågor med lekfullhet och djup

Följ med på en resa till Kinamockaskogen! Prästerna Kent Wisti och Susanne Dahl samtalar med gäster om allt mellan himmel och jord.

Lyssna på podden kinamockaskogen

En ny podd har lanserats; Kinamockaskogen. Det finns en djungel av poddar men Kinamockaskogen blir något helt nytt, både för kyrkan och för poddvärlden.
   – Vi vill att det här ska bli den ledande livsåskådningspodden, säger Kent Wisti.

I skärningspunkten mellan samhälle, kultur och tro

Det är Svenska kyrkan i samarbete med Sensus, Kyrkans tidning och Universitetskyrkan som lanserar en podd som rör sig i skärningspunkten mellan samhälle, kultur och tro. Det är något som också speglas i de gäster som podden har, som representerar en salig blandning av olika erfarenheter och infallsvinklar.
   – Poddens utgångspunkt är en nyfikenhet och en öppenhet för olika perspektiv. Vi pratar med Magnus Betnér om att skämta om religion, med Clara Lidström om var man känner sig hemma, med Nina Hemmingsson om rädsla för döden och med KG Hammar om vad tro egentligen är, för att bara nämna några. Eller Ulf Gustafsson, som pratar om vad man bärs av i livet när man inte alls har någon tro på något större, berättar Susanne Dahl.

I grunden handlar det om vad det är att vara människa, oavsett om du har en tro eller inte

Frågor som väcker nya tankar

Kinamockaskogen ger chansen att lyssna till gäster som reflekterar kring viktiga och livsnära frågor. Utan att leverera en massa svar. Formatet är korta 30-minutersavsnitt som är enkla att ta in men som också väcker egna tankar och lusten att samtala vidare.
   – Det finns ett behov och en längtan hos många att prata om livet och om tro på ett öppet sätt. I grunden handlar det om vad det är att vara människa, oavsett om du har en tro eller inte. Den enda förkunskapen du behöver är ditt eget liv, berättar Kent Wisti.
   – Det här är inte en podd som handlar om vad två präster har för åsikter eller tycker är rätt. Taket är högt, samtalet är öppet och det är gästerna och deras tankar och erfarenheter som står i centrum. Vi har valt ut spännande ämnen som vi alla kan relatera till men som vi ofta inte pratar om. Att få en chans att lyssna till människor som pratar öppet om de här livsfrågorna väcker många tankar, fortsätter Susanne Dahl.

Glädjande samarbete mellan nord och syd

Bakom podden står Luleå stift och Lunds stift. Det har blivit ett framgångsrikt samarbete som visat på nya sätt att samverka.
   – Det är verkligen glädjande att lansera podden Kinamockaskogen. Min förhoppning är att den ska väcka tankar och nya möjligheter till öppna samtal. Särskilt glad är jag över att initiativet blivit till genom ett samarbete mellan Luleå stift och Lunds stift, Svenska kyrkans nordligaste och sydligaste stift. Det visar på den bredd och kraft som finns i vår rikstäckande kyrka, säger Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor i Luleå stift.
   – Jag gläds åt alla initiativ till att finna nya vägar att vara kyrka på och att kommunicera på. Ibland handlar det om nya vägar inom traditionella ramar och ibland rör det sig om ospårad terräng. Extra roligt är det när två stift kan prova nytt tillsammans, säger Lunds stifts biskop Johan Tyrberg. 

Vad som helst kan hända i Kinamockaskogen

Namnet på podden är något som har väckt mycket nyfikenhet. Wisti och Dahl berättar att det ursprungligen är namnet på en gammal barnramsa. För podden får namnet fånga bilden av en fantasiplats med rum för både allvar och lekfullhet.
   – Det är ett namn som inte tar ställning åt något håll och som inte är en bestämd plats. Något lekfullt och öppet, ibland kanske skrämmande också. Vad som helst kan hända i Kinamockaskogen. Det är en mötesplats som inte är helt förutsägbar, som rymmer ett djupt allvar och samtidigt en öppenhet och en lekfullhet. Det är en gränsöverskridande plats som kan finnas varhelst vi möts för öppna samtal om livet. Välkommen till Kinamockaskogen.

fakta

Podden Kinamockaskogen finns där poddar finns, till exempel på Spotify. Kinamockaskogen har även en Facebooksida där du kan hitta mer information. 12 avsnitt är inspelade, med släpp av de fyra första under advent 2020 och de resterande åtta under våren 2021. Först ut var Magnus Betnér samt Clara ”Underbara Clara” Lidström. Producent för podden är Agneta Nordin, Lokatt media.