Luleå stift

Prata med oss

Kontakt

Luleå stift Besöksadress: Stationsgatan 40, 97232 Luleå Postadress: Box 942, 97128 LULEÅ Telefon: +46(920)264700 E-post till Luleå stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Nya stiftsfullmäktige har sammanträtt för första gången

I månadsskiftet ägde mandatperiodens sista stiftsfullmäktige rum på Stiftsgården i Skellefteå innan det blev dags att lämna över till dem som valdes vid kyrkovalet i september.


Stiftsfullmäktige sammanträdde på Stiftsgården i Skellefteå den 30 november – 1 december. På dagordningen för det avgående stiftsfullmäktiges sista sammanträde fanns bland annat att anta budget och verksamhetsplan för stiftsorganisationen och prästlönetillgångarna. Till sammanträdet hade sex motioner inkommit. Samtliga sex avslogs.

Elisabeth Engberg ny ordförande för stiftsfullmäktige

Det nyvalda stiftsfullmäktige sammanträdde dag två. Ålderspresident Roland Samuelsson (S), ledde mötet inledningsvis och ledamöterna introducerades i hur stiftsorganisationen, stiftsstyrelsen och domkapitlet fungerar.
   Efter lunchmässa i Skellefteå landskyrka, ledd av biskop Hans Stiglund, fortsatte nomineringsgrupperna och valberedningen sitt arbete med förslag till vilka som ska ingå i de beslutande organen.
    Ny ordförande för stiftsfullmäktige är Elisabeth Engberg (POSK). Första vice ordförande är Yvonne Stålnacke (S), andre vice ordförande är Bertil Burén (C).

Nya stiftsstyrelsen

Titti Ådén (S) – 1:a vice ordförande
Lars Sandberg (S)
Stefan Hortlund (S)
Maria Johansson Berg (S)
Maria Sandström (C) – 2:a vice ordförande
Roland Hemphälä (C)
Lars-Gunnar Frisk (POSK)
Rolf Wikman (POSK)
Helén Lindbäck (KR)
Maria Andersson (FK)

Ersättare
Sirpa Bäckström (S)
Yvonne Stålnacke (S)
Roland Samuelsson (S)
Wiveca Andersson (S)
Kurt Wallmark (C)
Per Nilsson (C)
Monika Andersson (POSK)
Lage Eriksson (FiSK)
Birgit Hedman (KR)
Ann-Charlotte Bucht (BA)

Nya domkapitlet

Christer Ödberg, domare – ersättare Anna Hjärtberg Wernqvist
Signild Norrman (S) – ersättare Sven Holmkvist (S)
Anders Pettersson (POSK) – ersättare Kristina Töyrä (KR)
Bertil Burén (C) – ersättare Kristina Hjälm (C)

Tidigare i höst valdes också representant för vigningstjänsten:
Ewa Klarström-Karlsson – ersättare Hans Johansson

Utöver dessa ingår även biskop Hans Stiglund och domprost Charlott Rehnman – ersättare Ingrid Holmström Pavval

Övergripande mål 2018

Stiftsstyrelsen har formulerat tre övergripande mål för mandatperioden 2018-2021. Verksamhetsplanen är utformad utifrån dessa målområden.

Församlingslivets utveckling

Det övergripande målet för stiftets främjande är att församlingarna ska ha förutsättningar att utföra sin grundläggande uppgift – att bedriva gudstjänst, undervisning, diakoni och mission – i sitt lokala sammanhang och samtidigt vara en del av hela Svenska kyrkan

Församlingarnas organisatoriska förutsättningar

Det övergripande målet för stiftets främjande är att alla församlingar – både i tätort och i glesbygd – ska ha organisatoriska, administrativa, personella och ekonomiska förutsättningar för en positiv utveckling.

Stiftsorganisationen

Det övergripande målet för stiftsorganisationens interna arbete är att skapa bästa möjliga förutsättningar för väl fungerande främjande, tillsyn och förvaltning.