Ny regional överenskommelse tecknad

Nyhet Publicerad

Stärkt samverkan mellan parterna och att stärka civilsamhället som sektor är två av målen med den regionala överenskommelse som i våras tecknades mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten och civilsamhället på regional nivå i Norrbotten. Nu är även Luleå stift en del av överenskommelsen.

Den regionala överenskommelsen är ett uttryck för en gemensam vilja att skapa goda förutsättningar för en långsiktig samverkan mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället på regional nivå i Norrbotten.

Parterna ska tillsammans möta samhällsutmaningar och verka för ett livskraftigt Norrbotten. De bidrar med kunskaper och erfarenheter utifrån sina olika roller. Överenskommelsen ska bidra till att stärka demokratin och öka delaktigheten i samhället. 

– Jag är glad för att Luleå stift nu anslutit sig till den Regional överenskommelse om samverkan som tecknats mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten och Samforma, säger Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor.

Det är biskop Åsa Nyström som har skrivit under för Luleå stifts räkning. Samverkan har pågått under lång tid och genom överenskommelsen visar parterna att man gemensamt vill skapa förutsättningar för en långsiktig samverkan.

– Det känns angeläget att tydliggöra att Svenska kyrkan finns med i det viktiga arbete som görs i vår region för att möta olika samhällsutmaningar och bidra till utveckling i Norrbotten. Tillsammans med övriga aktörer kan vi stärka demokratin och öka delaktigheten i samhället, säger Eva-Maria Karlsson.

Lena Lindström, stiftsdiakon, representerar Luleå stift i den utvecklingsgrupp som just valts för att involvera undertecknande organisationer i att bidra till genomförandet av överenskommelsen i Norrbotten. Hon finns också med i Samformas styrelse.

– Svenska kyrkan är en stor civilsamhällesorganisation som finns i hela Norrbotten. Luleå stift kan bland annat visa på det omfattande arbete som församlingarna gör lokalt för att bidra till ett samhälle som är hållbart både socialt, ekologiskt, ekonomiskt och existentiellt/andligt, säger Lena Lindström.

Hon lyfter att församlingarna bidrar särskilt till existentiell och social hälsa genom exempelvis gruppverksamhet, gemenskap och själavårdande samtal, redan idag ofta i samverkan med andra. Där kan överenskommelsen bidra till att stärka civilsamhället och idéburen sektor och skapa mer långsiktiga förutsättningar.

Hur kan vi komma att se resultat av denna överenskommelse i framöver?​ Lena Lindström berättar att Samforma just haft ett seminarium med Peter Larsson, regeringens samordnare för de stora industrisatsningarna som H2 Green Steel och Northvolt i Norrbotten. Där lyftes vikten av att det civila samhället finns med i planeringen från start och att Samforma kan vara det regionala ”paraply” som behövs för samordning.

– Det kommer att skapas tusentals nya arbetstillfällen tack vare industrisatsningarna och vi kommer att få välkomna många nya människor till våra län. Vilka förutsättningar behöver civilsamhället och hur kan offentlig sektor, akademi och näringsliv kan bidra till att skapa dessa? Här tror jag att överenskommelsen kan göra stor nytta, säger Lena Lindström.

Läs mer om överenskommelsen här.

Läs mer om Samforma här.