Vilken musik som spelas på begravningen är viktigt för många.
Foto: Alex & Martin/IKON

Ny höjd maxgräns vid begravningar

Nyhet Publicerad

Idag 20 november beslutade regeringen att tillåta upp till 20 personer exklusive medverkande att närvara vid begravningar. Svenska kyrkan välkomnar beslutet som kommer att underlätta för sörjande människor som annars ställs inför orimliga val om vem som ska få vara med på begravningen.

- Det är ett mycket välkommet beslut som betyder mycket för många människor och gör det svåra mera mänskligt, säger Luleå stifts biskop Åsa Nyström.
- Att får ta avsked under värdiga former är ett grundläggande mänskligt behov, inte minst i en kristid. Samtidigt behövs ett fortsatt gemensamt ansvarstagande för att också begravningar ska vara så smittsäkra som möjligt.
- Jag är tacksam över att vi är så många som gemensamt har engagerat oss i frågan om värdiga begravningar i denna pandemitid, allt från kyrkoherdarna runt om i stiften och biskopskollegor men också landshövdingar och smittskyddsläkare. Nu kan vi genom regeringens beslut fortsätta att erbjuda värdiga begravningsgudstjänster till de som sörjer.

Läs hela pressmeddelandet här.