Foto: Lisbeth Hotti/Svenska kyrkan

Nu kan du nominera till samiskt kulturpris

Nyhet Publicerad

Nu kan du nominera kandidater till Samiska rådets kulturpris. Priset delas ut till någon eller några som utfört en betydelsefull insats som främjar samisk kultur.

Fram till och med den 15 maj 2024 kan du som vill nominera personer, grupper, organisationer eller föreningar till Samiska rådets kulturpris. Priset delas ut årligen sedan 1997 och tilldelas en kandidat för en betydelsefull insats som främjar samisk kultur. Prissumman är 50 000 kronor.

Samiska rådet i Svenska kyrkan är nationellt och bevakar frågor som bland annat rör samiskt kyrkoliv och urfolksfrågor. Ordförande är Erik-Oscar Oscarsson, som representerar Sametinget. Luleå stift representeras av Anette Burman Labba och Nils-Johan Labba, vice ordförande. Luleå stifts biskop, Åsa Nyström, är biskoparnas representant.

Samiska rådets kulturpris

Samiska rådet i Svenska kyrkan delar sedan 1997 ut ett årligt kulturpris till någon eller några som gjort insatser som främjar samiska intressen i kyrka och samhälle och som synliggjort samisk kultur och identitet. Årets pristagare är biblioteksbussen Julla Májja.

Samiska rådet i Svenska kyrkan 2022-2025.

Samiska rådet i Svenska kyrkan

Till uppgifterna hör att främja den samiska kulturens egenart och uttryck i kyrkolivet och särskilt uppmärksamma de samiska språkens ställning i gudstjänst och andaktsliv.