Nu är nordsamiska psalmboken här!

Nyhet Publicerad

Den nordsamiska psalmboken, som består av 346 psalmer och sånger, är klar efter tio års arbete. Psalmerna är översättningar av psalmer och sånger hämtade från svensk, norsk och finsk tradition. - Jag gläds över att alla som har nordsamiska som sitt hjärtas språk nu har en alldeles ny psalmbok, säger Luleå stifts biskop Åsa Nyström som skrivit förordet som sedan översatts av Nils-Henrik Sikku.

Nu släpps den nordsamiska psalmboken som består av 346 psalmer och sånger. Psalmerna är översättningar av psalmer och sånger hämtade från svensk, norsk och finsk tradition. Den nordsamiska psalmboken består även av evangelieboken samt en liten bönbok.

Ingrid Inga, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan:
- Nu har vi både en nordsamisk bibel och en nordsamisk psalmbok vilket är bra för de församlingar som har många nordsamisktalande, de allra flesta finns nog inom Luleå stift i Norr- och Västerbotten men även i församlingar i andra delar av landet.
- De här böckerna kan vi använda när vi arbetar med samiskt kyrkoliv inom Svenska kyrkan men även när vi håller förrättningar (barndop, begravningar och bröllop) och vid gudstjänster.

Beslutet om att ta fram en psalmbok på nordsamiska togs ursprungligen i kyrkomötet 1992. Samiska rådet i Svenska kyrkan beslutade 2002 att det långsiktiga målet var att erbeta för att psalmböcker på lule-, nord- samt sydsamiska skulle komma till stånd. För nordsamiskans del skedde det i mars 2005 då det bildades en psalmsångsgrupp bestående av Olavi Korhonen, Else-Maj Blind, Inger Hansson Omma, Solveig Labba, Valborg Mangs Märak, Johan Märak, Johannes Marainen, Johannes Nutti, Ewerth Richardsson, Laila Wasara och Per Gustav Vasara-Hammare.

Arbetet med psalmboken påbörjades år 2011 och har letts av professor emeritus Olavi Korhonen (Boden) på uppdrag av avdelningen för kyrkoliv på Kyrkokansliet i Uppsala och information har fortlöpande lämnats till Samiska rådet i Svenska kyrkan. En arbetsgrupp bestående av Olavi Korhonen, Valborg Mangs Märak och Nils-Henrik Sikku har slutfört arbetet och i dag, tio år senare, är den färdig!

Lisbeth Hotti, tematisk handläggare för samiskt kyrkoliv i Svenska kyrkan:
- Det känns stort för mig som handläggare i samiskt kyrkoliv att den första nordsamiska psalmboken nu är klar. Det har varit lärorikt och spännande att få vara med och slutföra ett arbete som började för nästan tjugo år sedan. Jag vill också passa på att tacka alla som varit med och bidragit till att vi idag kan ta emot denna fina psalmbok.

Åsa Nyström, biskop i Luleå stift:
- Livets alla dimensioner, i tro och liv, uttrycks allra bäst när orden kommer med det språk och den kultur som format en som människa. Att få sjunga på sitt hjärtas språk ger en direkt koppling till en människas innersta.

Nordsamiska psalmboken kan beställas via Svenska kyrkans webbshop:
https://webbshop.svenskakyrkan.se/samisk-psalmbok-endast-bokomslag