Nordsamisk bibel mottagen i Kiruna

Nyhet Publicerad

Nu har den nordsamiska bibelöversättningen även tagits emot på svensk mark. Den 5 oktober firades Biibbal 2019, resultatet av det drygt 30-åriga arbetet.

Lördag den 5 oktober togs den nya nordsamiska bibelöversättningen, Biibbal 2019, emot på svensk mark vid ett högtidlighållande i Kiruna. Bibeln lanserades officiellt i slutet av augusti, i Kautokeino, efter drygt 30 års arbete.
   – Jag gläds över att vi nu har bibel och snart även kyrkohandbok och psalmbok på nordsamiska. Nu har varje församling, där en sådan längtan finns, de grundredskap som behövs för att fira gudstjänst på nordsamiska, säger biskop Åsa Nyström.

Trettioårigt arbete med översättningen

Mikael Winninge, översättningsdirektor på Svenska Bibelsällskapet, har i ett pressmeddelande berättat varför arbetet tagit så lång tid:
   – Denna bibelöversättning är genuint nordsamisk på ett helt annat sätt än den gamla från 1895 som var märkbart färgad av det norska språket. Den gamla bibeln innehöll dessutom texter från 1870-talet och var inte längre lätt att förstå.
   Biskop Åsa Nyström riktar ett stort tack till gruppen översättare:
   – Det är ett fantastiskt arbete som gjorts av översättarna. Den 30-åriga uthålligheten är beundransvärd. Arbetet med att skapa ett normativt skriftspråk över nationsgränserna är större än man kan tro. Det finns mycket att vara tacksam över.

dag med mycket innehåll

Programmet i Kiruna kyrka den 5 oktober bjöd bland annat på jojk med Sara Elvira Kuhmunen och Astrid Lindstrand Tuorda, en föreläsning om översättningsprojektet med Tuomas Magga samt ett panelsamtal med honom, Mikael Svonni, professor i samisk språkvetenskap vid Universitetet i Tromsø, Birgitta Simma, Luleå stift, och Mikael Winninge.
   Dagen avslutades med en högtidsgudstjänst där bland andra biskop Åsa Nyström medverkade och officiellt mottog översättningen.

Guds ord på hjärtats språk

Anna Kuoksu, komminister i Kiruna pastorat, berättade i en intervju med Sameradion & SVT Sápmi att den nya översättningen är viktig för pastoratet:
   – Eftersom alla människor har behov av att höra biblen på sitt modersmål har vi ett stort behov här i Kiruna pastorat, där det finns så många som talar nordsamiska, att få höra kärlekens ord från Gud på sitt hjärtas språk. Det är då man kan blir riktigt berörd och då kan också orden på djupna och tron växa.

Köp BIIBbal 2019

Bibeln finns att köpa hos Svenska Bibelsällskapet. Den finns också att läsa online på hemsidan för Det Norske Bibelselskap.