Så röstade Luleå stift i nomineringsvalet

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkan har inlett processen att välja ny ärkebiskop. Stiftsstyrelsen och domkapitlet i Luleå stift har röstat på vilka kandidater de vill se i ärkebiskopsvalet. Flest röster fick Martin Modéus, biskop i Linköpings stift.

Stiftsstyrelsen och domkapitlet i Luleå stift samlades på stiftskansliet i Luleå, onsdag den 30 mars, för att rösta i nomineringsvalet. Det är det första valet i processen att välja ny ärkebiskop efter Antje Jackelén som lägger ned staven den 30 november.

En majoritet av de röstberättigade från Luleå stift röstade på Martin Modéus, biskop i Linköpings stift (7 röster). Därefter fördelades rösterna som följer: Mikael Mogren, biskop i Västerås stift (3 röster), Johan Dalman, biskop i Strängnäs stift (2 röster), Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift (2 röster) och Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift (2 röster).

Det preliminära resultatet i nomineringsvalet är:

  • Martin Modéus, biskop i Linköpings stift (29,25 procent)
  • Johan Dalman, biskop i Strängnäs stift (20,07 procent)
  • Mikael Mogren, biskop i Västerås stift (18,71 procent)
  • Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift (13,27 procent)
  • Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift (11,22 procent)

Totalt antal röster: 756. Resultatet är preliminärt, det slutliga resultatet fastslås den 6 april, därefter löper en överklagandetid på en vecka.

Ärkebiskopsvalet 2022

​Antje Jackelén har varit ärkebiskop sedan 2014. En ny ärkebiskop ska väljas av kyrkostyrelsen, alla stiftsstyrelser och domkapitel, samt präster, diakoner och elektorer i Uppsala stift.

Ärkebiskopsvalet äger rum den 18 maj. Om ingen kandidat får mer än 50 procent av rösterna genomförs en andra omgång med de två kandidater som fått flest röster, den 8 juni.

Den 30 november lägger Antje Jackelén ned staven i Uppsala domkyrka och den 4 december tas den nya ärkebiskopen emot.

Ärkebiskopens kräkla.

Så väljs en ärkebiskop

Ärkebiskopen väljs till uppdraget. Personen behöver inte vara biskop sedan tidigare, även om det oftast har varit biskopar som valts till ärkebiskop. Det är kyrkoordningen, Svenska kyrkans regelverk, som reglerar hur ett ärkebiskopsval går till.