Foto: P-O Sjödin/Skellefteå pastorat

Morö Backe kyrka firade 40 år

Nyhet Publicerad

Morö Backe kyrka i Skellefteå har firat 40 år. Invigningen ägde rum i september 1979 och en av de som var med redan vid det första spadtaget var prästen Bengt Block.

Morö Backe kyrkans första distriktspräst, Bengt Block, var en av hedersgästerna vid jubileumsgudstjänsten den 22 september, när kyrkan firade 40 år. Han minns att den nya kyrkan på Morö Backe var efterlängtad.
   – Vi hade planerat allt i ett antal år och förberett det hela i Alhemskyrkan. Vi hade dubbla gudstjänster, ett otal barngrupper och en liten barack som församlingshem, så vi hade en del att flytta in med när vi väl fick tillgång till den nya kyrkan.
   Han minns också med glädje hur församlingsborna ställde upp och hjälpte till med olika insatser.
   – Vi hade bland annat ett gäng, under Rita Lundkvists ledning, som tillverkade våra mässkrudar.

Läs mer och se bilder på pastoratets hemsida >

 

P-O Sjödin/Skellefteå pastorat