Luleå stift välkomnade två nya präster

Nyhet Publicerad Ändrad

Under en högtidlig prästvigningsmässa i Luleå domkyrka, söndagen den 20 januari, vigde biskop Åsa Nyström en ny präst till tjänst i Svenska kyrkan. Vid samma tillfälle mottogs också en präst från den finska kyrkan.

Solen sken över ett vintrigt Luleå när Svenska kyrkan välkomnade två nya medarbetare i Luleå domkyrka.

I sitt vigningstal knöt biskop Åsa Nyström an till söndagens evangelietext om den samariska kvinnan vid Sykars brunn.
- Den samariska kvinnan är inte längre utstött. Hon har blivit buren, omsluten och älskad. Och så är det med er Lina och Emilia. Gud bär er. Det är inte ni som ska bära Gud. Det är inte ni som bär församlingen. Det är Gud som bär både församlingen och er. 

Lina Gullbrand  prästvigdes för tjänst i Svenska kyrkan och kommer att vara pastorsadjunkt i Hörnefors församling. 

Emilia Helavuo
 som tidigare är prästvigd i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, mottogs för tjänst i Svenska kyrkan. 

Präster och diakoner vigs till tjänst

  • Präster och diakoner är de yrkesgrupper i Svenska kyrkan som vigs till tjänst. Läs mer om detta här svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet
  • En nyvigd präst tjänstgör som pastorsadjunkt i en så kallad missivförsamling, en särskild introduktionsförsamling, under sitt första år. Därefter är prästen behörig att söka tjänst i Svenska kyrkan. Diakoner är behöriga att tillträda diakontjänster direkt efter vigningen.