Luleå stift avvaktar med planerade åtgärder på Tannberget

Nyhet Publicerad

De skogsbruksåtgärders som planerats för ett område på Tannberget i Lycksele har skapat stor oro hos Lyckseles befolkning. Då Lycksele kommun flaggat för ett eventuellt återköp väljer Luleå stift att avvakta med åtgärderna.

Lycksele kommun har idag den 8 juni gett tjänstemannaorganisationen i uppdrag att utreda förutsättningarna för bildandet av ett kommunalt naturreservat på Tannberget. Därför väljer Luleå stift att avvakta med sin process kring avverkningar på Tannberget.

- Luleå stifts inställning under de 20 år som vi uppvaktat kommunen angående Tannbergsområdet har hela tiden varit att den bäst lämpade markägaren av detta område vore Lycksele kommun, säger Anders Landström, stiftsjägmästare i Luleå stift och chef över prästlönetillgångarna.
- Vi skulle bli mycket glada om det nu förverkligas.