Kyrkovalet i Luleå stift färdigräknat

Nyhet Publicerad Ändrad

17,63 procent av de röstberättigade i Luleå stift valde att rösta i valet till stiftsfullmäktige. En nomineringsgrupp är ny och en kommer inte längre vara med.

Onsdag den 6 oktober blev den slutliga sammanräkningen av kyrkovalet i Luleå stift klar. De fjorton rösträknarna blev klara på åtta dagar istället för de planerade tio.

– Det har gått jättebra med sluträkningen och alla har jobbat på så bra, säger Åsa Björkman, valansvarig i Luleå stift.

Jag är glad för de 17,63 procent som valde att använda sin rösträtt.

Åsa Björkman, valansvarig i Luleå stift

Den preliminära sammanräkningen sker på valnatten i respektive valnämnd. Dagen därpå hämtades allt material av Luleå stift som har kontrollräknat, räknat brev- och förtidsröster som inte fanns i vallokalen på valnatten samt räknat personröster på stiftskansliet i Luleå.

– Jag är glad för de 17,63 procent som valde att använda sin rösträtt. Vi har märkt att möjligheten att förtidsrösta nyttjats av fler i år, precis som vi hoppades för att minska risken för smittspridning under själva valdagen. Det visar att det är viktigt att göra sin röst hörd, även i en pandemi, säger Åsa Björkman.

Slutligt resultat i valet till stiftsfullmäktige

I valet till det regionala stiftsfullmäktige deltog 17,63 procent av de röstberättigade i Luleå stift. Det är en minskning med 1,47 procentenheter sedan valet 2017. I Norrbotten deltog 17,10 procent, i Västerbotten 18,15 procent.

Det nyvalda stiftsfullmäktige består av 26 kvinnor och 25 män. Yngsta ledamoten är Nora Kemi (s), f. 1999, äldsta är Ann Helen Konradsson (s), f. 1940. Stiftsfullmäktige sammanträder den 19–20 november i Luleå. Då väljs även ny stiftsstyrelse.

Mandatfördelningen nedan har inte ändrats sedan den preliminära sammanräkningen (2017 inom parantes):

 • Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 21 (23)
 • Borgerligt alternativ 2 (2)
 • Centerpartiet 5 (6)
 • Fria liberaler i Svenska kyrkan 0 (1)
 • Frimodig kyrka 2 (2)
 • Himmel och Jord 1 (-)
 • Kristdemokrater i Svenska kyrkan 2 (3)
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan 2 (1)
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 10 (10)
 • Sverigedemokraterna 2 (2)
 • Vänstern i Svenska kyrkan 4 (1)

resultatwebben framgår vilka som valts till ledamöter.

Slutligt resultat i valen till kyrkofullmäktige

I valet till det lokala kyrkofullmäktige hade Hortlax församling högst valdeltagande i både stiftet och landet, med 30,26 procent.

På resultatwebben finns den slutliga sammanräkningen i valen till de lokala kyrkofullmäktige. Där framgår också vilka som valts till ledamöter.

Slutliga resultat i valet till kyrkomötet

Den slutliga sammanräkningen av valet till kyrkomötet är inte klar ännu, då alla stift ännu inte rapporterat in sina resultat. Resultatet presenteras troligtvis nästa vecka.

 

Tips! Ta del av rapporter kring valresultatet

Längst ner på varje sida på resultatwebben finns möjlighet att ta del av olika rapporter kring valresultatet. Använd rullistan för att välja.

Stiftsfullmäktiges ledamöter 2022-2025.

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och består efter kyrkovalet i september 2021 av 51 ledamöter från tio nomineringsgrupper.

Valresultat

Valresultat

Valresultat från kyrkovalet 2021, information om vad som händer efter kyrkovalet och mandatfördelningen.

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Nästa kyrkoval äger rum den 21 september 2025. Informationen på den här webben rör kyrkovalet 2021 och kommer att uppdateras fortlöpande.