Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Kyrkogårdars trädgårdskultur visas på mässa

Nyhet Publicerad

När städerna tar över grönytorna blir kyrkogårdarna allt viktigare som gröna rum. Det är en del av resonemanget bakom satsningen "Evighetens trädgårdar" på Nolia Trädgård.

Inspirerade av tyska trädgårdsmässor kommer Nolia Trädgård lyfta fram kyrkogården.
   – Det är en strålande idé att visa upp denna viktiga och hoppingivande kulturbärare som bär på moderna inslag, säger Anton Sundin, trädgårdsingenjör i Skellefteå pastorat, i ett pressmeddelande.
   Tillsammans med författaren Elisabeth Svalin Gunnarsson är han med och skapar en av de tio gravvårdplanteringar som visas under namnet Evighetens trädgårdar.

Kyrkogården en plats för levande människor

Anton Sundin, Skellefteå pastorat, är med och skapar en av tio gravvårdsplanteringar på Nolia Trädgård.

Anton Sundin tycker att det är en bra idé att lyfta fram gravvårdarnas och kyrkogårdarnas betydelse och berättar att fokus allt mer ligger på de levande.
   – Kyrkogårdarna en ju plats för levande människor. Där kommer trädgårdsbiten in. För mig som trädgårdsdesigner är det egentligen ganska ointressant med växter som sådant. Det är vad man fyller trädgården med, vilken innebörd som ges som är mest intressant. Det är också viktigt att komma ihåg att människor vill utföra en handling när de är där. Därför är det viktigt att inte anlägga något som tar bort svängrummet för den enskilde, säger Anton Sundin.

Nolia Trädgård äger rum i Umeå den 26–28 april.

Läs pressmeddelandet om Evighetens trädgårdar

Kyrkogårdar och begravningsplatser är en del av vårt kulturhistoriska arv. För den intresserade finns en hel del intressant att upptäcka.