Kyrkans skogar utanför Vännäs drabbade av sommarens skogsbrand

Nyhet Publicerad

Den varma sommarens skogsbränder drabbade även Luleå stift. Bilden kommer från ett område utanför Vännäs, ett område som var tänkt att gallras för att ge intäkter.

Sommarens stora skogsbränder har även drabbat Luleå stift. Bilderna ovan är tagna utanför Vännäs där branden startades av ett passerande godståg.
   – Bromsarna hade låst sig och sträckan som antändes mer eller mindre var cirka en mil, säger Anders Landström, stiftsjägmästare.
   Skadan är anmäld till försäkringsbolaget och ska besiktigas av skogsstyrelsen.
   – Vår bedömning är att cirka 10 hektar yngre gallringsskog har dödats eller kommer att dö av branden. Virket som dödats av branden måste tas om hand och går endast att sälja som bränsle, förmodligen täcker inte intäkterna kostnaden för det, säger Andes Landström.

Intäkter går förlorade

Beståndet som brann skulle gallras för att sedan kunna växa vidare i 60 år till innan slutavverkning. Nu är man istället tillbaka på ruta ett och går miste om intäkter, intäkter som kunnat komma församlingar till del. Istället tillkommer nu kostnader för att anlägga ny skog, det vill säga att markbereda och plantera.

Prästlönetillgångarna i Luleå stift

Skog, jord och fonder som Svenska kyrkan förvaltar går under namnet prästlönetillgångarna. De ska bidra till Svenska kyrkans förkunnelse och förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt.