Foto: Rickard Wolrath/Svenska kyrkan, Luleå stift, Lina Eriksson/Svenska kyrkan i Umeå, privat

Klimatambassadörerna från Luleå stift

Nyhet Publicerad

Fyra personer från Luleå stift finns med när Svenska kyrkan samlar klimatambassadörer. Projektet finansieras av Svenska kyrkans färdplan för klimatet och handlar bland annat om Svenska kyrkans klimatomställning, i Sverige och utomlands genom Act Svenska kyrkan.

Under höstterminen 2023 leder Act Svenska kyrkan och Uppsala stift ett projekt som samlar 30 av Svenska kyrkans klimatambassadörer.

– Tanken är att koppla samman engagerade för Act Svenska kyrkans arbete för klimaträttvisa med dem som har ett mer lokalt klimatengagemang med fokus på omställningen här i Sverige, säger Hanna Soldal, handläggare på internationella avdelningen på kyrkokansliet i Uppsala.

Hon berättar att projektet ska tänka bredare kring hur Svenska kyrkan kan driva på för en grön omställning, både i Sverige och utomlands genom Act Svenska kyrkan. Förhoppningen är att klimatambassadörernas aktiviteter kan skapa ett ökat engagemang för klimatet i kyrkan.

Fyra klimatambassadörer från Luleå stift

Fyra av klimatambassadörerna kommer från Luleå stift. Anders Ölund, Luleå, har lång bakgrund i arbetet med matförsörjning i ett förändrat klimat i Svenska kyrkans internationella arbete med systerkyrkor i syd.

– I dag upplever jag dock att det finns en viss mättnad på mer information och en viss uppgivenhet på ett övermäktigt problem. Jag hoppas genom att vara med som klimatambassadör kunna dela min erfarenhet och samtidigt ta del av nya pedagogiska tips om hur vi som kyrka, kristna och medborgare kan vara en positiv kraft för klimatomställningen, säger han.

I mitten av augusti mötte de fyra luleåstiftarna resten av gruppen för första gången, på ett digitalt möte. Ulrika Karlsson, Umeå, är förtroendevald i Svenska kyrkan och engagerad i klimatfrågan sedan många år. Från mötet tar hon med sig engagemanget från gruppen:

– Att det finns fler personer än jag som ser att Svenska kyrkans miljö- och klimatarbete går alldeles för långsamt och vill driva på för att något ska hända. Vi befinner oss i ett planetärt nödläge och det är helt absurt att kyrkan i princip fortsätter som vanligt. Men kyrkan kunde agera snabbt under pandemin och det borde vi kunna göra nu när vi har långt allvarligare problem, säger hon.

Klimatarbete som genomsyrar alla delar av verksamheten

Lars-Gunnar Frisk är förtroendevald i flera delar av Svenska kyrkan, sedan många år. Han betonar att arbetet med klimatet måste får ta plats i församlingarna.

– Det viktigaste är att arbetet med klimatet får genomsyra alla delar av vår verksamhet – så att man inte bara ”delegerar bort” det till någon eller några få. Svenska kyrkans åtaganden om klimatet berör gudstjänst och undervisning, fastigheter, transporter, anställd personal, förtroendevalda, ideella och deltagare i alla verksamheter, och arbetet för klimatet behöver synas tydligt i allt vi gör, säger han.

Under hösten kommer gruppen ha fyra träffar, där deltagarna bland annat ska få verktyg för engagemang. Framför allt ska de få samtala och inspirera varandra, få tänka tillsammans kring hur Svenska kyrkans klimatarbete kan accelereras ytterligare. Christofer Sjödin, som till vardags arbetar som församlingsherde i Umeå stadsförsamling, ser fram emot det fortsatta arbetet under hösten.

– Jag ser verkligen fram emot att träffa gruppen fysiskt i Sigtuna senare i höst, att få börja diskutera frågorna och fördjupa oss i vårt uppdrag.

Människor är samlade en som räcker upp din en arm i luften är i fokus.

Klimatambassadör

Svenska kyrkans klimatambassadörer består av en grupp på 30 personer som på olika sätt är nyckelpersoner för Svenska kyrkans klimatarbete.

Svenska kyrkans färdplan för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Kvinnlig präst på strand med barn i bakgrunden.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.