Kari får barnkörstipendium

Nyhet Publicerad

Kari Engesnes, Nederluleå församling, är en av två som får barnkörstipendium från Sveriges Kyrkosångsförbund och Svenska Kyrkans Unga.

I slutet av september blev det klart vilka som får årets barnkörstipendium från Sveriges Kyrkosångsförbund och Svenska Kyrkans Unga. Den ena pristagaren är Kari Engesnes, organist i Nederluleå församling.

I motiveringen nämns att hon genom sitt mångåriga arbete har "lagt grunden för många ungdomars framtida musicerande”.
   –  Det känns helt fantastiskt om jag har kunnat påverka på ett positivt sett deras liv, säger Kari Engesnes som bland annat leder tre barnkörer och en stråkorkester.

Kari Engesnes, Nederluleå församling, har tilldelats barnkörstipendium. Foto: Nederluleå församling

Vad är det du tycker är roligast med att jobba med unga människor?
   – Att se hur barnen utvecklas att bli trygga; på sin röst, i kören, att stå framför en publik. Och att se hur musiken påverkar dem. Vilken energi musiken ger. Det blir ett härligt, kreativt samspel mellan barnen och musik.​
   Men någon favorit bland alla barnkörsånger har hon inte:
   – Jag letar efter passande sånger för barnen och tillfället. När jag lyckas med det har alla en givande, musikalisk upplevelse, säger Kari Engesnes.

Stipendierna delas ut den 20 oktober, då Ung körfest pågår i Skara.

Den andra pristagaren

Även barnkörerna i S:ta Birgitta kyrka, Bromma, tilldelas barnkörstipendiet "för berikande av körsången och Gudstjänsten. För viktigt församlingsbygge och stärkande av den sångliga identiteten."