Kallelse till stiftsfullmäktige i november 2023

Nyhet Publicerad

Den 17–18 november 2023 sammanträder stiftsfullmäktige i Luleå stift. Ordinarie ledamöter behöver därför anmäla sitt deltagande. Sammanträdet äger rum i Luleå.

Stiftsfullmäktiges ledamöter kallas till sammanträde i Luleå den 17–18 november 2023. Ordinarie ledamot anmäler sitt deltagande snarast, men senast måndag den 23 oktober 2023. Använd anmälningslänkaren i e-posten.

Eventuella förhinder att delta vid sammanträdet meddelas snarast, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Kallelse (pdf)

 

Kungörelse, föredragningslista och övriga handlingar inför sammanträdet kommer att tillhandahållas i enlighet med gällande arbetsordning. Dokumenten finns tillgängliga på Luleå stifts webbplats från fredag den 3 november 2023.

Stiftsfullmäktiges ledamöter 2022-2025.

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och består efter kyrkovalet i september 2021 av 51 ledamöter från tio nomineringsgrupper.

För ledamöter i stiftsfullmäktige

Här finns stiftsfullmäktiges arbetsordning samt blanketter för att begära arvode eller ersättning för resa, eller för att skicka in en motion.