Foto: Norsjö församling

I Norsjö får det enkla och lokala stor plats

Nyhet Publicerad

I pandemitider har Norsjö församling lyckats väl med att hålla gudstjänster digitalt. En vinnande faktor är att ribban lagts så att många vill medverka. På så sätt når församlingen fler.

Norsjö är en av de församlingar som hunnit samla på sig gott om erfarenheter av digitala gudstjänster. Stig Sundström, kyrkoherde, berättar att en av nycklarna är att låta det enkla och lokala få en stor plats.
   – Vi ser att statistiken blir högre om grannen medverkar, än om vi länkar till ett mer professionellt inslag från större sammanhang, säger han.
   Stig Sundström tror att det i större församlingar kanske ser ut på ett annat sätt, med egna kommunikatörer som sköter uppdraget.
   – Vårt fokus är inte att vara mest proffsiga. Vår uppgift är att visa på evangeliet genom och för våra egna församlingsbor. Här kan vi tillåta oss att ljudet och munrörelserna synkar dåligt ibland. Eller att det står lite skräp någonstans i bakgrunden, därför att ”fel” kamera var den enda som fungerade.

"Vi kan skratta tillsammans över missar"

Att gudstjänsten fungerar i det lokala sammanhanget tror Stig Sundström är en av  förklaringarna till att många vill medverka.
   – Att ribban lagts så att ingen behöver känna att man inte duger – samtidigt som vi både kan skratta tillsammans över missar och vara beredda att göra fem omtagningar, säger han.
   En pedagogisk utmaning i sammanhanget är att prata om de regelverk som gäller. Samtidigt tycker Stig Sundström att det är viktigt att det sköts rätt. Men ibland kan det låsa sig när det börjar pratas om logga, copywright och GDPR.
   – Det är både spännande och utmanande att prata om regelverk på ett sådant sätt att det inte går i baklås i ett sammanhang där det redan finns skepsis och rädsla.

Instragram ny och viktig kanal

Den senaste tiden har församlingen också använt sig mer av sitt konto på det sociala nätverket Instagram.
   – Det var inte många uppdateringar där före pandemin! Vi pratade om kontot på en medarbetarsamling och uppmuntrade varandra att lägga ut småsaker från vår vardag på jobbet, berättar Stig Sundström.
   Med riktmärket att ha godkännande från den som fotograferats och att signera inläggen med sina namn för en personlig känsla, har församlingen nu fått en ny kanal.
   – Det är här vi har en av våra viktigaste kanaler mot Norsjöborna nu, särskilt de lite yngre, säger Stig Sundström.

Norsjö församling

Välkommen till oss