Foto: Jesper Wahlström/Ikon

I Luleå stift samlades 3,6 miljoner in i julinsamlingen

Nyhet Publicerad

Församlingar i Luleå stift samlade tillsammans in 3,6 miljoner kronor i Act Svenska kyrkans julinsamling "Bryt en tradition!". Det är en ökning med 1 miljon från förra årets insamling.

3 678 948,06 kronor samlades in i Luleå stift under Act Svenska kyrkans julinsamling Bryt en tradition 2021–2022. Det stod klart efter att det slutliga resultatet av insamlingen presenterades i början av februari.

– Stort tack för allt arbete och engagemang som ligger bakom insamlingsresultatet. Ett ökat resultat i tider med osäkerhet kring smittspridning vid möten och samlingar tyder på att det finns vilja och goda initiativ hos de ideella och anställda i församlingarna som arbetat med julinsamlingen, säger Anders Höglund, handläggare för idealitet och engagemang på Luleå stift.

Julinsamlingen pågick mellan den första söndagen i advent och Trettondagen. Den lyfte destruktiva traditioner som skadar flickor, så som könsstympning, tvångsäktenskap och våld. Som kyrklig biståndsaktör gör Act Svenska kyrkan stor skillnad genom sina insatser tillsammans med lokala partner runtom i världen.

Total samlade julinsamlingen in 46 421 438,22 kronor, en ökning med 10 miljoner från föregående år.

Tre flickor, en håller upp ett pekfinger.

Tillsammans samlade vi in 46,4 miljoner – rekordår för Julinsamlingen

Tillsammans nådde vi ett nytt rekord för Julinsamlingen med ett fantastiskt resultat på 46,4 miljoner kronor till Act Svenska kyrkans livsavgörande insatser. Stort tack för allt engagemang i årets julinsamling!

Kvinnlig präst på strand med barn i bakgrunden.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.