Fredrik Juul ny kontraktsprost i Södra Lapplands kontrakt

Nyhet Publicerad

Biskop Åsa Nyström har utnämnt Fredrik Juul att vara kontraktsprost i Södra Lapplands kontrakt. Han arbetar till vardags som kyrkoherde för Svenska kyrkan i Malå och Sorsele.

Fredrik Juul är ny kontraktsprost i Södra Lapplands kontrakt. Foto: Erik Kraft-Fängström

Fredrik Juul är till vardags kyrkoherde i Malå-Sorsele pastorat. Han studerade vid Johannelunds teologiska högskola i Uppsala och hade sin första tjänstgöring i Lycksele församling. Sedan dess har han också varit kyrkoherde i Vindelns församling och för Svenska kyrkan i Teneriffa.

– Jag ser fram emot att få bidra till att hjälpa församlingarna Södra Lapplands kontrakt till att vara kyrka i vår tid, säger Fredrik Juul.

Södra Lapplands kontrakt består av Malå-Sorsele pastorat (Malå församling och Sorsele församling), Södra Lapplands pastorat (Dorotea-Risbäck församling, Lycksele församling, Stensele församling, Vilhelmina församling och Åsele-Fredrika församling) och Tärna församling.

Förordnandet gäller från och med 1 september 2021 till och med den 31 december 2024.

Församlingar, pastorat och kontrakt

Svenska kyrkans grundläggande enhet är den lokala församlingen. Inom Luleå stift finns 55 församlingar som är geografiskt indelade i sex kontrakt.