Foto: Satu Brännström

Förnyad avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen

Nyhet Publicerad

Avsiktsförklaringen mellan Luleå stift och Arbetsförmedlingen från 2014 har reviderats. Syftet är att arbetssökande ska få stöd att komma närmre arbetsmarknaden.

Stiftsdirektor Eva-Maria Karlsson och Daniel Nilsson, chef för arbetsförmedlingen Boden och Luleå, tittat över och reviderat avsiktsförklaringen från 2014.
   Svenska kyrkan har alltid arbetet med utsatta människor, de som står utanför samhälle och arbetsmarknad, och Luleå stift arbetar strategiskt för att stärka församlingarnas möjligheter att vara resurser och sociala aktörer för människor i utanförskap.

Underlätta inträde och stärka jobbmöjligheter

2014 tecknades en regional avsiktsförklaring mellan Arbetsförmedlingen Norra Norrlands marknadsområde och Luleå stift. Dess syfte är att ge stöd åt arbetssökande som behöver stöd att komma närmare arbetsmarknaden. Samarbetet ska underlätta inträdet på arbetsmarknaden samt stärka jobbmöjligheterna för personer som berörs.

Svenska kyrkan vill ta större ansvar

2016 skrevs en nationell överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, Svenska kyrkan och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Överenskommelsen är ett led i Svenska kyrkans pågående satsning på grupper som står långt från arbetsmarknaden.
   Utgångspunkten är att Svenska kyrkan vill ta ett större ansvar som välfärdsaktör och jobba långsiktigt för att människor ska kunna försörja sig själva. Satsningen riktar sig särskilt mot grupper som i dag står långt från arbetsmarknaden.