Fira påskandakt med barn

Nyhet Publicerad

Oavsett om vi kan fira påsk i kyrkan eller inte så kan vi fira påsk hemma. Med hjälp av olika bilder och symbolhandlingar kan vi göra påskens berättelser levande för både barn och vuxna. Här ger vi exempel på hur man kan följa påskens händelser dag för dag i en enkel guide.

Ladda ner och skriv ut guiden här.

Påskbord

På samma sätt som vi till jul kan sätta upp en julkrubba, kan vi till påsk bygga upp ett landskap där händelserna utspelas.

skärtorsdagen kan en låda kan bli ett hus, där några figurer samlas till en sista måltid kring några brödbitar och en bägare. Inspiration i bilden ovan.

långfredagen kan en kulle växa fram, där man sätter några små kors av pinnar eller lego. På långfredagens kväll kan en annan kulle ha en öppning där en sten rullas för.

påskdagen när barnen vaknar är stenen undanrullad och graven tom. Det kan ligga några tygremsor i graven, ett ljus kan tändas bredvid.

Barnens egna lekfigurer kan bli karaktärerna i berättelsen. Låt kreativiteten flöda tillsammans med barnen – även en enhörning kan ha sin plats bredvid korset – och berätta medan ni bygger.

Andakt

· Välj en plats i hemmet. Tänd gärna ett ljus och gör platsen vacker.

·  Sjung en sång eller en psalm som barnen kan eller som är lätt att lära sig.

· Läs ett stycke som berör dagens tema ur någon barnbibel.

· Prata om det ni har läst. Vad tänker barnen? Vad tänker du själv? Det är inte viktigt att ha färdiga svar, utan man kan resonera tillsammans.

· Be en enkel bön. Nämn sådant som känns aktuellt och viktigt för er. Avsluta med exempelvis Vår fader eller Gud som haver. Man kan också be välsignelsen tillsammans (se nedan).


Förslag på psalmer

Skärtorsdag:
75 När vi delar det bröd som han oss ger

396 Gud är en av oss vid detta bord

443 Dig vi lovsjunger ärar

727 Ät mitt bröd, drick mitt vin

Långfredag:
45 Jesus för världen

135 Se vi går upp till Jerusalem

442 Han gick den svåra vägen

611 Vackra törnrosbuske

Påskdagen:
154 Dina händer är fulla av blommor

156 De trodde att Jesus var borta

612 Uppstått har Jesus
Det var i soluppgången (Nr 89 i barnpsalmboken)

Om ni är osäkra på hur man sjunger psalmerna går det att hitta mycket av detta på exempelvis Youtube eller Spotify.

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen.


Gud som haver

Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder,
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går, 
Gud förbliver Fader vår.
Amen.


Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Andra idéer och symbolhandlingar

· Klä ut er och dramatisera bitar av bibelberättelserna.

· Tvätta varandras fötter på skärtorsdag. Berätta om när Jesus tvättade lärjungarnas fötter och uppmanade dem till att hjälpa och tjäna varandra.

· Gå ut i naturen och leta material till påskbordet. Pinnar, stenar, blommor m.m.

Vi i Luleå stift önskar er en glad och välsignad påsk!