Ett samtal om dialog

Nyhet Publicerad

Hur ska vi förstå och närma oss människor av annan kultur- och trostillhörighet? Vad betyder det egentligen när vi pratar om ”den andre”? Se ett samtal som bidrar till svindlande tankar och konkreta tips.

Under en halvdag träffades Katrice Horsley, kursledare och terapeut, Helene Egnell, präst vid Centrum för religionsdialog, Kajsa Ahlstrand, professor i missonsvetenskap och Hans Uncko, präst och mångårig medarbetare i Kyrkornas världsråd, för ett samtal om dialog. Samtalet leds av Dag Hedin, projektledare hållbar utveckling, Luleå stift.

Delar av samtalet sker på engelska. Du kan slå på undertexter i filmrutans nedre högra hörn.