Foto: Yanan Li

Diakoner diplomerade efter demensutbildning

Nyhet Publicerad

I mitten av september fick de diakoner som genomgått Silviahemmets demensutbildning ta emot diplom. Från Luleå stift har Lena Lindström, stiftsdiakon, deltagit.

Diplomeringsceremonin ägde rum på Drottningholms Slottsteater. Deltagarna har ingått i den pilot för demensutbildning som Stiftelsen Silviahemmet genomfört under 2020. Detta var därmed den första kullen diakoner som fått diplomet.

– Vi fick med oss fördjupade kunskaper om hur det är att leva med demenssjukdom och hur viktigt det är att bli bemött på ett sätt som ger bästa möjliga livskvalitet. Vi pratade också om hur Svenska kyrkan kan bli demensvänligare i sina möten med människor, säger Lena Lindström, stiftsdiakon som diplomerats efter utbildningen.

Demensutbildningen om kognitiv sjukdom/demenssjukdom är än så länge enbart för diakoner och ges som uppdragsutbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola. En andra omgång av utbildning för församlingsmedarbetare, oavsett titel, planeras i Luleå stift till hösten 2022. Den kommer dock inte ge diplom från Silviahemmet.

–  Luleå stifts utbildning ger både kunskap och tillfälle att reflektera över hur den egna församlingen kan bli demensvänligare. Där kommer uppmaningen i diplomet in: "Låt din kunskap och ditt engagemang spridas som ringar på vattnet", säger Lena Lindström.​

Läs mer om Silviahemmets utbildning i demenskunskap för diakoner.