Boden och Umeå miljödiplomerade

Nyhet Publicerad

I slutet av augusti har både Bodens pastorat och Umeå pastorat tilldelats Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling.

Svenska kyrkan i Boden tilldelades Svenska kyrkans miljödiplomering på inledningsdagen av Bodens Skördefest och miljödagar den 23 augusti. Diplomet överlämnades av domprost Charlott Rehnman.

Andra miljödiplomeringen i Boden

Domprost Charlott Rehnman och biträdande kyrkoherde Anna Grenholm. Foto: Camilla Arvidsson/Svenska kyrkan i Boden

Bodens pastorat miljödiplomerades redan 2007, som de första i Luleå stift. Inför att pastoratet utökades med en församling 11 år senare beslutade de dåvarande kyrkoråden att det nya pastoratet skulle förnya diplomeringen på fas 1, tillsammans.
   – Ett arbete kring hållbarhet och miljö får aldrig avstanna eller falla i glömska. Istället handlar det om att lyfta frågor kring hållbarhet och ge förtroendevalda och personal verktyg att fatta genomtänkta och avvägda beslut i det som rör klimat, miljö och hållbarhet, säger kyrkoherde Hans Johansson.

Läs mer och se bilder på pastoratets hemsida

Umeå diplomerade i fas 2

Tårtkalas efter miljödiplomeringen. Foto: Lotta Fjellner/Svenska kyrkan i Umeå

Redan den 28 augusti ägde nästa miljödiplomering rum, då Umeå pastorat godkändes på fas 2. Representanter från alla församlingar, kyrkogårdsförvaltningen och pastoratskansliet hade samlats i Backens kyrka för firade med tårtkalas.
   – Att känna tacksamhet och att förundras över skapelsen är en bra utgångspunt för det fortsatta miljöarbetet, sa biskop emeritus Hans Stiglund som överlämnade diplomet.
   Pastoratet blev godkända i den första fasen våren 2017 och har sedan arbetat fram nya delmål som blev godkända i maj. Målen handlade bland annat om att mäta vattenmängden som förbrukas på kyrkogårdarna, servera vegetarisk mat vid personalsamlingar och att alla leksaker i pastoratets lokaler ska vara giftfria.

Fler församlingar arbetar med miljdiplomering

I Luleå stift är det just nu ytterligare sex församlingar/pastorat som arbetar med att bli miljödiplomerade på fas 1: Luleå domkyrkoförsamling, Hortlax församling, Kalix församling, Älvsbyns församling, Vännäs-Bjurholms pastorat och Bureå församling.
   Sedan tidigare är S:t Örjans församling, Holmsunds församling och Hörnefors församling diplomerade på fas 1, samt Jokkmokks församling som tar emot sitt diplom i början av oktober.
   Stiftskansliet diplomerades på fas 2 i december 2018.

Miljö och hållbar utveckling

Luleå stift vill med sitt arbete kring hållbar utveckling skapa en långsiktig hållbarhet. I det arbetet ingår miljö- och klimatfrågorna.