Biskopen inför kyrkovalet: Din röst gör skillnad

Nyhet Publicerad

Inför kyrkovalet skriver biskop Åsa Nyström om kulturarvet, uppdraget som omfattar hela skapelsen, om din röst som påverkar både den lokala och den världsvida kyrkan – och om demokratin som inte överlever inte av sig själv.

Biskop Åsa Nyström skriver om kyrkovalet. Foto: Luleå stift, Magnus Aronson/Ikon

Den 19 september är det kyrkoval. Då får du som medlem i Svenska kyrkan möjlighet att påverka färdriktningen för Sveriges största medlemsorganisation. Din röst i kyrkovalet ger dig inflytande över hur Svenska kyrkan utvecklas under den kommande fyraårsperioden. 

Vad är viktigt för dig? Är det stöd till ensamma och utsatta eller mäktiga konserter under kyrkans valv? Verksamhet för barn och unga eller soppluncher för äldre? Söndagens gudstjänster eller att kyrkan höjer rösten i viktiga samhällsfrågor? Stöd i kris eller långsiktig bärkraft i livet? 

Förväntningarna på kyrkan är höga, inte minst har pandemin visat detta. När vi inte har fått samlas i kyrkorummet har kyrkan flyttat ut i det digitala rummet. Aldrig har så många deltagit i gudstjänster, andakter och konserter som under pandemin. De existentiella frågorna om liv och mening har gjort sig påminda för oss alla. Nu gläds vi över att få mötas i församlingshem och kyrkorum igen, även om digitala sändningar också är här för att stanna. 

På de flesta orter finns en kyrka som är en del av Sveriges kulturarv. Den är också din. När du går över tröskeln kommer du hem, hem till Gud och hem till din kyrka. Svenska kyrkan förvaltar den så att den står kvar för dig och kommande generationer. 

Att vara kyrka är att stå i ett uppdrag från Gud som djupast handlar om att visa på Guds kärlek till oss och allt skapat. Gud som delar vår mänskliga vardag, både i utsatthet och i livsglädje. Men uppdraget omfattar också hela skapelsen. Därför arbetar Svenska kyrkan intensivt med sitt bidrag i klimatomställningen så att vi alltmer lever i samklang med ekosystemen; brukar jorden istället för förbrukar den. 

Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation där ledamöterna i beslutande organ utses genom fria val. Du är med och väljer. Här finns utrymme för ett brett spektrum av uppfattningar i olika frågor. Kyrkan är en trosgemenskap, inte en åsiktsgemenskap. Det som förenar oss är ett engagemang för kyrkan, att vi är döpta och att vi delar tron även om den kan se olika ut. 

Din röst påverkar inte bara vardagen där du bor, du är också med och påverkar hur kyrkans arbete bedrivs i Luleå stift, på nationell nivå och även internationellt. Som medlem i Svenska kyrkan ingår du både i din lokala församlings gemenskap och i en världsvid kyrka. Du som enskild människa är värdefull, ditt liv och dina erfarenheter är betydelsefulla. Svenska kyrkan välkomnar alla människor som med sin tro och sitt engagemang vill ta ansvar i kyrkan. 

Demokrati överlever inte av sig själv. Det krävs att vi som får rösta också använder oss av vår rösträtt. Så ta vara på möjligheten att rösta i kyrkovalet! Det behövs många människor som bärare av tro och engagemang. 

 

Åsa Nyström 
Biskop, Luleå stift

Kyrkovalet 2021

Den 19 september är det kyrkoval. Då får alla medlemmar som fyllt 16 år vara med och välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren.