Biskopen behandlas förebyggande mot cancer

Nyhet Publicerad

Biskop Åsa Nyström är sjukskriven och genomgår en förebyggande behandling mot livmoderkroppscancer. Det berättar hon i ett personligt Facebookinlägg.

Under tisdagen publicerade biskop Åsa Nyström ett inlägg på sin Facebooksida där hon berättar att hon behandlas mot livmoderkroppscancer. I slutet av maj upptäcktes en liten elakartad tumör och i början av juli opererades hon därför vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Tacksam över att ha fångat en impuls att testa sig

Operationen gick bra, och det fanns inga tecken på spridning, en förebyggande cytostatikabehandling kommer att pågå under den tidiga hösten. 
   – Jag är tacksam till Gud att jag kunde fånga en impuls att gå och testa mig, att sjukvården i Norrbotten har varit snabba och professionella och att Umeå universitetssjukhus med sin avancerade kirurgi och gyn-onkologi har hjälpt mig så här långt, säger Åsa Nyström.

Bön om verksam behandling och milda biverkningar

Under behandlingen kommer Åsa Nyström vara sjukskriven. I vilken omfattning beror på hur biverkningarna slår. Under bra dagar hoppas hon kunna finnas till hands för samråd med sina närmaste medarbetare. Orken och hälsan kommer i första rummet. 
   – Jag är glad och tacksam för alla böner som beds för mig, just nu främst att verkan av cytostatikan ska vara god och biverkningarna milda, säger Åsa Nyström.

Domprosten träder in som ersättare

Enligt kyrkoordningen är det domprosten som träder in i biskopens ställe. Det handlar exempelvis om att leda domkapitlet och vara biskopens ersättare som ledamot i stiftsstyrelsen. Domprost Charlott Rehnman leder också prostmötet som sammanträder i dag. 

Ur kyrkoordningen

Enligt kyrkoordningen är det domkapitlet som beslutar vem som ska fullgöra biskopens uppgifter när biskopen är förhindrad. 

”När biskopen är förhindrad att utöva sin tjänst eller när biskopstjänsten är ledig får domkapitlet besluta om vem som ska fullgöra biskopens uppgifter, såvida detta inte är särskilt reglerat i kyrkoordningen.”
(Ur 8 kap 5 §)