Foto: Johan Baggström

Biskop emeritus tackar för sin tid

Nyhet Publicerad

Hans Stiglund la ner biskopsstaven den 26 maj och skickar hälsningar till dem han mött genom åren.

Ett varmt tack till alla er som på olika sätt, med förböner, närvaro, gåvor och tal, funnits med vid min stavnedläggelse. Jag är särskilt glad över alla de gåvor som kommit in till insamlingen till det sociala arbetet i Konde stift, Evangeliska Lutherska kyrkan i Tanzania. Redovisning av insamlat belopp kommer meddelas senare.

Jag vill också uttrycka min tacksamhet över den tid jag fått vara biskop i Luleå stift och alla goda relationer och möten som jag med glädje och värme bär med mig.

Med tillönskan om en fin sommar och Guds rika välsignelse,

Hans Stiglund
Biskop emeritus  

Högtidligt avsked i domkyrkan

Den 26 maj lade biskop Hans Stiglund ner biskopsstaven vid en gudstjänst i Luleå domkyrka och avslutade därmed sitt uppdrag som biskop i Luleå stift.